Nachum 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 משא נינוה ספר חזון נחום האלקשי׃

2 אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו׃

3 יהוה ארך אפים וגדול כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו׃

4 גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל׃

5 הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה׃

6 לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו׃

7 טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו׃

8 ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך׃

9 מה תחשבון אל יהוה כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה׃

10 כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו כקש יבש מלא׃

11 ממך יצא חשב על יהוה רעה יעץ בליעל׃

12 כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד׃

13 ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק׃

14 וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך כי קלות׃

15 הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום חגי יהודה חגיך שלמי נדריך כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל כלה נכרת׃


Exploring the Meaning of Nachum 1      

Napsal(a) Rev. Ian Arnold and Joe David

What's the Book of Nahum about?

We can never really satisfactorily find our way into a book of the Bible, especially a book of the Old Testament, unless we take on board that it's a mirror to us of the inner challenges and experiences we face. Its message, for us, is not about the world outside of us, but about the world inside of us. Beneath the surface, these Bible books focus on this inner world of our thoughts and feelings, burdens and challenges, successes and failures, achievements and disappointments, as we make our journey towards being a more spiritual person.

Most people readily see this "inner meaning" when it comes to the story of Moses leading the ancient people of Israel out of slavery in Egypt to, eventually, the Promised Land. It's movement forward, and movement backward, a longing for what we dream was the past, and more. It speaks to us all.

All of ancient Israel’s enemies symbolize things that attack, plunder, weaken, marginalise and imprison what is from the Lord in our lives. We try to stand up for what's right and decent in a given situation, but in no time, a voice is whispering to us ‘Why bother?’, ‘Who cares?’

Some of those enemies of ancient Israel were fearsome, like the Assyrians and the Babylonians. They were ruthless, rich, powerful and had massive armies.

So think for a moment: what might be amongst the most intimidating ‘enemies’ of our spiritual well-being? What are those things likely to do the most damage?

Babylon has long been recognized as a symbol of power and self-aggrandizement. But what about the Assyrians, who are the antagonists here in the Book of Nahum?

The Assyrians were menacing the ancient Israelites for more than a century, first sweeping away the northern kingdom of Israel in 721 BC, and then hanging around in the area for decades afterwards, a considerable threat to the remaining, southern, kingdom of Judea. How feared and despised they were is so evident in this prophecy of Nahum.

So, in us, what might the Assyrians symbolize? Outside the fortified and walled city of Jerusalem, on one famous occasion they showed themselves to be adept talkers and persuaders. (See the story, in 2 Kings 18).

Hold to this for a moment – “talkers and persuaders”. The thing is that there are those forces and influences that become active within us, trying to talk and persuade us that, for example, sin is fine if it remains undiscovered, or that the Ten Commandments don’t have a place in this day and age, or that 'my lapses are nothing by comparison with what goes on in the world generally'.

If we can see this for what it is, it is pretty fearsome stuff, capable of inflicting great damage to us spiritually.

So, read the Book of Nahum - just 3 chapters of prophecy - with this in mind. It is not people, or tribes, that the Lord pits Himself against - but those very things which hold the potential to devastate us spiritually.

In Chapter 1, “Nineveh” represents a state of life in which we're bringing bad things on ourselves because we aren't basing our lives on spiritual truths from the Lord's Word.

In Nahum 1:2-6, it's saying that Jehovah appears as an enemy to people who are wanting to stay in evil ways. In the spiritual world, all pretences of innocence or any good thing are stripped away, and our true selfish motives are seen.

In Nahum 1:7, there's a hopeful note; people who turn to the Lord and walk with Him are helped.

But, next there's a warning... in Nahum 1:8-11, that people who stick with their false ideas and evils will perish. It's worth noting that, in New Christian thought, there's the concept that God doesn't condemn us; we end up living in a society that fits our own values. If we're essentially selfish, we'll find a spiritual home in a society of essentially selfish people, and... it's probably pretty grim. It's a form of "perishing".

In Nahum 1:12-14, it's talking about people who are in evil because they don't know any better -- it's evil from ignorance. They can be helped if they listen and repent, and allow their false ideas to be removed (as was described in Jonah 3. That's what is meant by this: “…for I will break his, (Belial’s) brace from off thee and pull apart thy bonds.”

Finally, in Nahum 1:15, there's the beginning of a new theme, which leads into Nahum 2.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Nahum 1      

Napsal(a) Rev. Ian Arnold and Joe David

What's the Book of Nahum about?

We can never really satisfactorily find our way into a book of the Bible, especially a book of the Old Testament, unless we take on board that it's a mirror to us of the inner challenges and experiences we face. Its message, for us, is not about the world outside of us, but about the world inside of us. Beneath the surface, these Bible books focus on this inner world of our thoughts and feelings, burdens and challenges, successes and failures, achievements and disappointments, as we make our journey towards being a more spiritual person.

Most people readily see this "inner meaning" when it comes to the story of Moses leading the ancient people of Israel out of slavery in Egypt to, eventually, the Promised Land. It's movement forward, and movement backward, a longing for what we dream was the past, and more. It speaks to us all.

All of ancient Israel’s enemies symbolize things that attack, plunder, weaken, marginalise and imprison what is from the Lord in our lives. We try to stand up for what's right and decent in a given situation, but in no time, a voice is whispering to us ‘Why bother?’, ‘Who cares?’

Some of those enemies of ancient Israel were fearsome, like the Assyrians and the Babylonians. They were ruthless, rich, powerful and had massive armies.

So think for a moment: what might be amongst the most intimidating ‘enemies’ of our spiritual well-being? What are those things likely to do the most damage?

Babylon has long been recognized as a symbol of power and self-aggrandizement. But what about the Assyrians, who are the antagonists here in the Book of Nahum?

The Assyrians were menacing the ancient Israelites for more than a century, first sweeping away the northern kingdom of Israel in 721 BC, and then hanging around in the area for decades afterwards, a considerable threat to the remaining, southern, kingdom of Judea. How feared and despised they were is so evident in this prophecy of Nahum.

So, in us, what might the Assyrians symbolize? Outside the fortified and walled city of Jerusalem, on one famous occasion they showed themselves to be adept talkers and persuaders. (See the story, in 2 Kings 18).

Hold to this for a moment – “talkers and persuaders”. The thing is that there are those forces and influences that become active within us, trying to talk and persuade us that, for example, sin is fine if it remains undiscovered, or that the Ten Commandments don’t have a place in this day and age, or that 'my lapses are nothing by comparison with what goes on in the world generally'.

If we can see this for what it is, it is pretty fearsome stuff, capable of inflicting great damage to us spiritually.

So, read the Book of Nahum - just 3 chapters of prophecy - with this in mind. It is not people, or tribes, that the Lord pits Himself against - but those very things which hold the potential to devastate us spiritually.

In Chapter 1, “Nineveh” represents a state of life in which we're bringing bad things on ourselves because we aren't basing our lives on spiritual truths from the Lord's Word.

In Nahum 1:2-6, it's saying that Jehovah appears as an enemy to people who are wanting to stay in evil ways. In the spiritual world, all pretences of innocence or any good thing are stripped away, and our true selfish motives are seen.

In Nahum 1:7, there's a hopeful note; people who turn to the Lord and walk with Him are helped.

But, next there's a warning... in Nahum 1:8-11, that people who stick with their false ideas and evils will perish. It's worth noting that, in New Christian thought, there's the concept that God doesn't condemn us; we end up living in a society that fits our own values. If we're essentially selfish, we'll find a spiritual home in a society of essentially selfish people, and... it's probably pretty grim. It's a form of "perishing".

In Nahum 1:12-14, it's talking about people who are in evil because they don't know any better -- it's evil from ignorance. They can be helped if they listen and repent, and allow their false ideas to be removed (as was described in Jonah 3. That's what is meant by this: “…for I will break his, (Belial’s) brace from off thee and pull apart thy bonds.”

Finally, in Nahum 1:15, there's the beginning of a new theme, which leads into Nahum 2.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 222


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2162, 2606, 6435, 7093, 9406, 9553, 10325

Apocalypse Revealed 331, 336, 343, 350, 409, 478, 551

Doctrine of the Sacred Scripture 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 36, 69, 400, 405, 411, 414, 419, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 58, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 10:11

Shemot 15:7, 34:6, 7, 14

VaYikra 26:13

BaMidbar 25:11

Devarim 4:24, 7:10, 32:35

Shoftim 5:5

Shmuel A 2:9

Melachim A 19:11

Melachim B 36

Dvrei Yamim B 13:18

Eyov 9:4, 5, 26:11, 38:1

Tehilim 1:6, 9:10, 18:8, 16, 46:2, 76:8, 94:1, 100:5, 104:32, 106:9

Yishevah 10:5, 13:13, 28:18, 33:9, 14, 37:36, 47:14, 50:2, 10

Yeremiyah 4:24, 10:10, 28:8, 50:15

Eichah 2:3, 4

Yechezchial 38:20

Daniyel 5:27

עמוס 9:5

Nachum 3:11

Tzefaniyah 2:13

טימוטי 19

התגלות 6:17

Významy biblických slov

נינוה
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

ספר
(Rev. 10:9.) "And I went unto the angel, saying, give me the little book," signifies the faculty of perceiving the quality of the Word from...

חזון
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

לבנון
'Lebanon' signifies spiritual good. 'Lebanon' signifies the church regarding the perception of truth from the rational self.

הרים
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

עבר
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

סירים
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

מלא
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

לעבור
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Is God So Angry in the Bible? - Swedenborg & Life Live

The Bible gives us mixed messages about God: all-loving, yet angry. We offer a new perspective on this seeming contradiction.

Nachum 1:2-3 >> 14:28
Nachum 1:6-7 >> 14:28

Přeložit: