מתיו 3:8

Studie

            |

8 לכן עשו פרי הראוי לתשובה׃