מתיו 3:2

Studie

            |

2 שובו כי מלכות השמים הגיעה׃