מתיו 2:2

Study

             |

2 איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו׃