מתיו 2:10

Study

             |

10 ויראו את הכוכב וישמחו שמחה גדולה עד מאד׃