סימן 16:11

Study

             |

11 וכאשר שמעו כי חי ונראה אליה לא האמינו לה׃