לוק 3:25

Study

             |

25 בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃