לוק 17:30

Study

             |

30 ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃