VaYikra 19

Studovat vnitřní smysl

       

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃

2 דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃

3 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃

4 אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃

5 וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו׃

6 ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף׃

7 ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה׃

8 ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

9 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃

10 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃

11 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃

12 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה׃

13 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃

14 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃

15 לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃

16 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃

17 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃

18 לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃

19 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׃

20 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה׃

21 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם׃

22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא׃

23 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל׃

24 ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה׃

25 ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם׃

26 לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו׃

27 לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך׃

28 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃

29 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה׃

30 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃

31 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃

32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃

33 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃

34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

35 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃

36 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃

37 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה׃

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 19      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. Instruction is given that man must conjoin good and truth in himself; reverence and love them; confirm himself in true worship; refrain from selfish and worldly love which is idolatry; love good as manifested in truth; worship in freedom; appropriate good; reject evil in the process of Judgement; and especially avoid profanation then, because this would be to confirm himself in evil

Verses 9-10. In the period of Judgement good and truth are to be devoted to the Lord in works of charity without any selfish motive

Verses 11-18. Various prohibitions involving important spiritual obligations

Verses 19-22. Concerning the illegitimate conjunction of good affections with evil in the course of regeneration, but not from deliberate wickedness; and concerning the remedy and its result

Verses 23-25. On the appropriation of good in the perfect state; its relative imperfection; its full realization; and its abundant increase by the implantation of remains

Verses 26-37. Concerning various prohibitions and duties which the truly spiritual man ought by no means to neglect.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2039, 2187, 2576, 2788, 3400, 4444, 4495, ...

Apocalypse Revealed 210, 400, 474, 505, 586

Doctrine of Life 2

True Christian Religion 468, 675


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 195, 204, 239, 365, 373, 417, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Shemot 12:10, 48, 49, 19:6, 20:4, 7, 8, 12, 15, 22:20, 23:1, 2, 3, 6, 30:33, 31:13, 34:17

VaYikra 3:6, 17, 4:20, 26, 31, 35, 7:17, 18, 20, 21, 11:44, 45, 18:4, 19:3, 4, 10, 14, 15, 19, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 20:3, 6, 8, 21:5, 8, 15, 23, 22:31, 23:14, 22, 25:14, 17, ...

Devarim 4:1, 5, 16, 7:25, 14:1, 18:10, 11, 22:9, 10, 11, 23:8, 18, 24:14, 15, 19, 21, 25:13, 15, 27:18

רות 2:2, 8, 10, 15

Shmuel A 24:10, 28:3, 7

Shmuel B 13:22

Melachim A 14:9

Melachim B 17:17

Dvrei Yamim A 23:29

Dvrei Yamim B 28:2, 36:14

Nechemiyah 9:14, 13:17

Eyov 32:4, 21

Tehilim 15:3, 50:20, 82:2, 101:5, 7, 111:10, 141:5

Mishlei 10:18, 16:11, 20:22, 22:22

Yishevah 48:1, 58:13

Yeremiyah 5:2, 6:28, 7:6, 9:25, 16:6, 22:13, 34:16

Yechezchial 22:9, 29, 45:10, 47:22

Zechariyah 5:3

מלאכי 1:6

מתיו 5:33, 39, 43, 18:15, 20:8, 22:16, 39

סימן 12:31

לוק 10:27, 17:3

הרומאים 12:19, 13:9

1 קורינתיים 10:14

הגלטים 5:14

אפרים 4:25

קולוסים 3:9

סלוניקים 1 4:6

2 סלוניקים 3:15

טימוטי 1 5:1

עברים 12:9

ג'יימס 2:1, 8, 4:11, 5:4

1 פיטר 1:16, 2:17, 5:5

ג'ון 1 3:15

ג'וד 1:16

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

קציר
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

זרע
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

חטא
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

עץ
'Wood' signifies good, as well the good of love to the Lord as the good of charity towards our neighbor.

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

אבני
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Gossip and Slander
Worship Talk | Ages over 18

 Holy Children of Israel
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Laws of Harvest and True Charity
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: