Shoftim 5

Studovat vnitřní smysl

Hebrew: Modern     

← Shoftim 4   Shoftim 6 →

1 ותשר דבורה וברק בן אבינעם ביום ההוא לאמר׃

2 בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃

3 שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל׃

4 יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים׃

5 הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל׃

6 בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות׃

7 חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל׃

8 יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אם יראה ורמח בארבעים אלף בישראל׃

9 לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה׃

10 רכבי אתנות צחרות ישבי על מדין והלכי על דרך שיחו׃

11 מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות יהוה צדקת פרזנו בישראל אז ירדו לשערים עם יהוה׃

12 עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר קום ברק ושבה שביך בן אבינעם׃

13 אז ירד שריד לאדירים עם יהוה ירד לי בגבורים׃

14 מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר׃

15 ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב׃

16 למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב׃

17 גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון׃

18 זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃

19 באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃

20 מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא׃

21 נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון תדרכי נפשי עז׃

22 אז הלמו עקבי סוס מדהרות דהרות אביריו׃

23 אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביה כי לא באו לעזרת יהוה לעזרת יהוה בגבורים׃

24 תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים באהל תברך׃

25 מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה׃

26 ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃

27 בין רגליה כרע נפל שכב בין רגליה כרע נפל באשר כרע שם נפל שדוד׃

28 בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנב מדוע בשש רכבו לבוא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו׃

29 חכמות שרותיה תענינה אף היא תשיב אמריה לה׃

30 הלא ימצאו יחלקו שלל רחם רחמתים לראש גבר שלל צבעים לסיסרא שלל צבעים רקמה צבע רקמתים לצוארי שלל׃

31 כן יאבדו כל אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתו ותשקט הארץ ארבעים שנה׃

← Shoftim 4   Shoftim 6 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Judges 5      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Judges 5: The Song of Deborah.

This chapter is a song of victory, describing the events of Judges 4 in poetic and exuberant language. Throughout, there is a sense of exhorting the people to turn to the Lord and praise Him for the victory. Singing this kind of song was a customary way for Israel to rejoice after a major victory.

The spiritual meaning of singing has to do with our overall joy and affection for spiritual things: joy for what is true, for the Word, and for everything about the Lord. Affection is not merely knowing spiritual truths; it is our heart’s response to them, which goes far beyond words.

This is why the lyrics of sacred songs such as Judges Chapter 5 are very eloquent and passionate. They are not simply an account of what took place, but more an outburst of praise and gratitude in recounting the story. We experience the same inner ‘music’ when our heart feels a deep spiritual affection, and is stirred up with praise to the Lord. Just as Deborah and Barak sang after a battle, our songs of gratitude will generally be felt after the Lord delivers us from a period of temptation during regeneration (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 8265).

The song itself frequently acknowledges the Lord’s part in Israel’s victory:

In verse 4: “Lord, when you went out from Seir, when you marched from the field of Edom.”

In verse 11: “There they shall recount the righteous acts of the Lord for his villagers in Israel.”

And in verse 13: “Then the Lord came down for me against the mighty.”

These references serve to remind us that everything is the Lord’s doing. We must do what is good as though our actions make the difference, but we are to affirm that the Lord brings about all that is good. This acknowledgement allows us to act from free will, while still understanding the spiritual truth that all goodness comes from the Lord (Arcana Caelestia 9193).

This is emphasized through the song whenever Deborah praises her own actions, as well as those of Barak and Jael. For example:

In verse 7: “Village life ceased in Israel until I, Deborah, arose, a mother in Israel.”

In verse 12: “Awake, awake, Deborah! Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and lead your captives away, O son of Abinoam!”

And in verses 24-27, when Jael receives full praise for her actions.

Another theme in the song is a lament over those tribes which did not come to the aid of Israel, although only Issachar and Zebulun were called to battle. A town called Meroz is roundly cursed for failing to help. The name ‘Meroz’ comes from a verb meaning “to withdraw” or “to hide” (see Swedenborg’s work, Heaven and Hell 18). This lament reminds us that our intentions to serve the Lord and to fight our spiritual battles can be hindered by our own divided wills.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 627, 1675, 1679, 1756, 2709, 2781, 2851, ...

Apocalypse Revealed 51, 351, 354, 406, 501, 899


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 72, 208, 355, 401, 422, 434, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 32:4, 35:22, 23, 24, 25

Shemot 15:1, 9

VaYikra 26:22

BaMidbar 32:1, 6, 39

Devarim 7:9, 32:17, 33:2

Yehoshua 10:10, 11, 12:21, 17:11

Shoftim 2:12, 3:11, 31, 4:4, 17, 8:5, 6, 8, 10:4, 12:14, 15, 21:8

Shmuel A 13:19

Shmuel B 18:32, 22:1, 8, 23:4

Dvrei Yamim B 15:5, 17:16

Tehilim 19:6, 57:9, 68:9, 13, 71:15, 83:10, 92:10, 97:5, 103:2, 110:3, 146:2

Mishlei 4:18, 7:6

Shir HaShirim 2:9

Yishevah 9:2, 33:8, 63:19

Yeremiyah 19:4, 48:10

Daniyel 12:3

Michah 1:4

Nachum 5

מתיו 13:43

לוק 1:28, 42

1 קורינתיים 2:9

התגלות 12:11, 16:16

Významy biblických slov

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מלכים
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ארץ
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

שמים
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

מים
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

הרים
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

שערים
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

מגן
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

צדקות
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

שיר
'A song' signifies acknowledgment and confession from joy of heart.

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

בנימין
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

מכיר
Machir' signifies the same as 'Manasseh' because Machir was the son of Manasseh.

שלח
'To send' signifies revealing.

ראובן
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

ישב
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

למות
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

נחל
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

סוס
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

מלאך
'A messenger' signifies communication.

חלב
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

חמאה
Butter (Isa. 7:14, 16) signifies the Lord's celestial principle, and honey that is derived from thence. Butter of the herd (Deut. 32:13) signifies the celestial...

נפל
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

לבוא
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

שלל
'To spoil,' as in Genesis 34:27, signifies destruction. 'Spoil,' as in Deuteronomy 13:16, signifies the falsification of truth.

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Visions in Heaven
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Make Sun Shirts
Make a special shirt to help you remember that the Lord is sending you His love and hoping that you will use it to become a reflection of Him, sharing His love with the people around you.
Project | Ages 4 - 14

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18


Přeložit: