Yehoshua 19

Study

       

1 ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה׃

2 ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה׃

3 וחצר שועל ובלה ועצם׃

4 ואלתולד ובתול וחרמה׃

5 וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה׃

6 ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן׃

7 עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן׃

8 וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם׃

9 מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם׃

10 ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד שריד׃

11 ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם׃

12 ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלת תבר ויצא אל הדברת ועלה יפיע׃

13 ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה׃

14 ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל׃

15 וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן׃

16 זאת נחלת בני זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן׃

17 ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם׃

18 ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם׃

19 וחפרים ושיאן ואנחרת׃

20 והרבית וקשיון ואבץ׃

21 ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ׃

22 ופגע הגבול בתבור ושחצומה ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש עשרה וחצריהן׃

23 זאת נחלת מטה בני יששכר למשפחתם הערים וחצריהן׃

24 ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם׃

25 ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף׃

26 ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת׃

27 ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל׃

28 ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה׃

29 ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה׃

30 ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן׃

31 זאת נחלת מטה בני אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃

32 לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם׃

33 ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תצאתיו הירדן׃

34 ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש׃

35 וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת׃

36 ואדמה והרמה וחצור׃

37 וקדש ואדרעי ועין חצור׃

38 ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן׃

39 זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחתם הערים וחצריהן׃

40 למטה בני דן למשפחתם יצא הגורל השביעי׃

41 ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול ועיר שמש׃

42 ושעלבין ואילון ויתלה׃

43 ואילון ותמנתה ועקרון׃

44 ואלתקה וגבתון ובעלת׃

45 ויהד ובני ברק וגת רמון׃

46 ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו׃

47 ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם׃

48 זאת נחלת מטה בני דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃

49 ויכלו לנחל את הארץ לגבולתיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם׃

50 על פי יהוה נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה׃

51 אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ׃

  

Exploring the Meaning of Yehoshua 19      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 19: The last six tribes receive their territories, and Joshua his inheritance.

This chapter is the last of seven chapters detailing the division of the land of Canaan among the tribes. In this chapter, the remaining six tribes receive their portions.

Simeon received land very much in the south, below that of Judah, and Simeon’s territory was made a part of Judah. Simeon means ‘to hear’. To hear the Lord, and to hear the truth, means wanting to live in obedience with what the Lord teaches. Simeon was important in earlier biblical events, but is rarely mentioned later on; obeying the Lord can and should be a quiet affair (see Swedenborg’s work, Apocalypse Revealed 87).

The area given to Zebulun was modest and towards the north, between the Sea of Galilee and the coast. Zebulun’s name means ‘place of exaltation and honor’, and its spiritual meaning is just as glorious: it refers to honoring the Lord through the way we live our lives, both inwardly and outwardly (see Swedenborg’s Heaven and Hell 390).

Issachar’s territory was a small, fertile area in the north, next to the Jordan. The name “Issachar” means ‘a man of hire’ or ‘a hired man’. Spiritually, this is about wanting to serve the Lord, and dedicating our lives to this. Then we are ‘employed’ as servants of the Lord, and we are rewarded with spiritual strength, joy, and blessings (see Swedenborg’s Arcana Caelestia 6388).

Asher means ‘happy’ - a delightful name - and its territory was along the northern coastline, extending inland. It included Mount Carmel and the Plain of Sharon, which were both beautiful places. Spiritual happiness is quite deep, and is really a feeling of joy, contentment, and well-being. When we are spiritually happy, we feel glad to be alive, to know the Lord, and to do what is good because of God (Arcana Caelestia 6408).

Naphtali had territory going up from the Sea of Galilee to the northern border. Naphtali means ‘crafty and cunning’, which does not sound very heavenly. However, the idea is that we use our intelligence to bring heavenly results from the countless decisions we make each and every day. Earlier in the Bible, Naphtali is blessed and called ‘a deer let loose’, which would then be free to bound away (see Genesis 49:21, Arcana Caelestia 3928).

Dan had two small territories: one in the centre on the coast, and one in the far north near the source of the River Jordan. Dan means ‘to judge well’, and it stands for our need to treat people fairly because of our relationship with the Lord. Perhaps there are two territories because one is our mind (north), and the other is in life (center) (Arcana Caelestia 3923).

Finally, Joshua himself is given his inheritance, a place in Ephraim called Timnath Serah. The name means ‘an extra portion’, and this suggests that beyond everything Joshua has done, he is to be given something further. Spiritually, this could be the unexpected delight we get when we devote ourselves to serving the Lord (Arcana Caelestia 995[3]).

The spiritual meaning of receiving a portion of land is that we are able to experience blessings and goodness from the Lord, but only after we have ‘conquered the land’. This means working through our temptations and overcoming weaknesses during our natural life.

Since the land of Canaan stands for heaven – and also for the growth of heaven in us – each of the twelve tribes represent a part of heavenly life that needs to be active in us. We must learn hear the word of the Lord, judge well in our daily actions, and honor His name by the way we live.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: