ג'ון 15:14

Study

             |

14 ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃