הושע 6

Studie

         |

1 לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו׃

2 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃

3 ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃

4 מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃

5 על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא׃

6 כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃

7 והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי׃

8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם׃

9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו׃

10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל׃

11 גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי׃