Bereshit 7

Studovat vnitřní smysl

Hebrew: Modern     

← Bereshit 6   Bereshit 8 →

1 ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה׃

2 מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו׃

3 גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ׃

4 כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה׃

5 ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה׃

6 ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ׃

7 ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול׃

8 מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה׃

9 שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח׃

10 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ׃

11 בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו׃

12 ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה׃

13 בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה׃

14 המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף׃

15 ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים׃

16 והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו׃

17 ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ׃

18 ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים׃

19 והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים׃

20 חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים׃

21 ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם׃

22 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו׃

23 וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה׃

24 ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום׃

← Bereshit 6   Bereshit 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 7      

By Joe David

In Genesis 7:1-24, the literal text is the heart of the Noah and the Ark story. Noah and his family go into the ark, and bring animals with them, two by two. The flood comes, and the world is drowned, but the ark is safe, floating on the flood.

In the internal sense, the flood signifies the destruction of the "Most Ancient Church" - a stage in human development that was - at first - characterized by a simple monotheism, and an innocence, and a high degree of spiritual awareness. That's what Adam and Eve symbolize at first, but the stories of "the fall", and then Cain and Abel, and then their descendants, are the stories of the gradual but pervasive corruption of the spirituality of that time. A flood of water - representing a tide of evil and falsity - destroys that corrupted church, but the Lord preserves the remnants of good and truth that still exist (Noah, his family, and the selected animals), to provide for the beginning of a new church. That's what is meant by the ark and its preservation.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 408

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 565, 566, 661, 705, 747, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 538, 633, 644, 650

Jiný komentář

  Příběhy:


Kázání:Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 5:32, 6:9, 17, 18, 22, 7:5, 9, 16, 8:2, 3, 13, 18, 20

VaYikra 11:11, 47

Eyov 12:14, 38:37

Tehilim 104:6

Mishlei 8:28

Yishevah 24:18

Yechezchial 14:14

Amos 9:6

Matthew 24:38, 39, 25:10

Luke 1:6, 17:27

Hebrews 11:7

1 Peter 3:20

2 Peter 2:5, 3:6

Word/Phrase Explanations

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

זרע
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

לילה
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

נח
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

שש
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

מאות
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

מים
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

כנף
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

בשר
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

תחת
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

חמש
Five also signifies all things of one part.

חמש עשרה
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

בהמה
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

עוף
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: