Yechezchial 27

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

2 ואתה בן אדם שא על צר קינה׃

3 ואמרת לצור הישבתי על מבואת ים רכלת העמים אל איים רבים כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי׃

4 בלב ימים גבוליך בניך כללו יפיך׃

5 ברושים משניר בנו לך את כל לחתים ארז מלבנון לקחו לעשות תרן עליך׃

6 אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשרים מאיי כתים׃

7 שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישה היה מכסך׃

8 ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך׃

9 זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך׃

10 פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך מגן וכובע תלו בך המה נתנו הדרך׃

11 בני ארוד וחילך על חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על חומותיך סביב המה כללו יפיך׃

12 תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך׃

13 יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך׃

14 מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך׃

15 בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים השיבו אשכרך׃

16 ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך׃

17 יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך׃

18 דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר׃

19 ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה׃

20 דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה׃

21 ערב וכל נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילים ועתודים בם סחריך׃

22 רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל בשם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך׃

23 חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך׃

24 המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך׃

25 אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים׃

26 במים רבים הביאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים׃

27 הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשי מלחמתך אשר בך ובכל קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך׃

28 לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות׃

29 וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט מלחים כל חבלי הים אל הארץ יעמדו׃

30 והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו׃

31 והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר׃

32 ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים׃

33 בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי ארץ׃

34 עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו׃

35 כל ישבי האיים שממו עליך ומלכיהם שערו שער רעמו פנים׃

36 סחרים בעמים שרקו עליך בלהות היית ואינך עד עולם׃

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 4453, 10227

Apocalypse Explained 840

Apocalypse Revealed 606, 759

Heaven and Hell 365

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 150


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 425, 426, 1154, 1156, 1158, 1171, ...

Apocalypse Revealed 166, 406, 450, 492, 503, 538, 725, ...

Doctrine of the Lord 28


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 50, 70, 195, 242, 314, 355, 375, ...

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 10:2, 3, 4, 7, 10, 15, 18, 28, 25:3, 13, 43:11

Shemot 30:23

Devarim 3:9

Yehoshua 13:5

Shoftim 11:33

Melachim A 10:1, 2, 22

Melachim B 19:12

Dvrei Yamim A 1:7

Dvrei Yamim B 2:7, 9:21, 17:11

אסתר 4:1, 3

Eyov 2:12

Tehilim 48:8, 83:8

Mishlei 7:16, 17, 27:26

Shir HaShirim 1:5, 4:14

Yishevah 7:8, 42:11, 60:7, 66:19

Yeremiyah 2:10, 6:26, 8:22, 9:16, 19, 25:22, 46:9

Yechezchial 19:1, 23:42, 25:13, 26:1, 27:2, 32, 28:1, 30:5, 32:2, 26, 38:2, 5, 6, 13

Daniyel 11:30

Yoel 1:13

עמוס 9

Zechariyah 9:2, 3

התגלות 18:9, 11, 12, 13, 19

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

קינה
The children of Israel represent 'lamentation' by various things which signified some evil of the church among them for which they were punished. When they...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

איים
An island,' in an abstract sense, signifies the truth of faith.

שן
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

מגן
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

תלו
'To hang,' as mentioned in Genesis 41:13, signifies rejecting. 'Hanging' represents the damnation of profanation.

ברזל
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

סוסים
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

דדן
Dedan (Gen. 10) signifies the knowledges of celestial things of an inferior order, such as consist in ritual observances. Dedan, in Jer. 49:8 signifies rituals...

ארם
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

דמשק
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

מים
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

פנים
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...


Přeložit: