Yechezchial 22

Studovat vnitřní smysl

Hebrew: Modern     

← Yechezchial 21   Yechezchial 23 →

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

2 ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה׃

3 ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה׃

4 בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות׃

5 הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה׃

6 הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם׃

7 אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך׃

8 קדשי בזית ואת שבתתי חללת׃

9 אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך׃

10 ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך׃

11 ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך׃

12 שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה׃

13 והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך׃

14 היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי׃

15 והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך׃

16 ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה׃

17 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

18 בן אדם היו לי בית ישראל לסוג כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו׃

19 לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם׃

20 קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם׃

21 וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה׃

22 כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם׃

23 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

24 בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם׃

25 קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה׃

26 כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם׃

27 שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃

28 ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃

29 עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט׃

30 ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי׃

31 ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה׃

← Yechezchial 21   Yechezchial 23 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 145


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 374, 376, 488, 2906, 3400, 3703, 4735, ...

Apocalypse Revealed 209, 496, 764

Doctrine of the Lord 4, 28


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 148, 238, 355, 540, 577, 644, 1121

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 23:9

VaYikra 10:10, 18:6, 7, 15, 19:13, 16, 25:37

Devarim 27:16, 25, 32:18, 22

Shmuel A 24:10

Melachim B 14:26, 21:2, 9, 16, 24:3, 4

Dvrei Yamim B 36:14

Tehilim 9:17, 79:4, 94:5, 6, 106:39, 119:119

Mishlei 1:31, 17:23, 30:14

Yishevah 1:17, 21, 22, 23, 17:10, 28:15, 22, 59:16

Yeremiyah 5:7, 6:13, 28, 8:13, 9:1, 11:9, 22:17, 23:14

Eichah 4:13

Yechezchial 5:10, 6:10, 7:3, 8, 9, 9:10, 13:5, 6, 10, 19, 16:2, 17:24, 18:6, 20:4, 20, 21:19, 23:27, 32, 34, 35, 38, 24:6, 9, 11, 33:25, 26, 36:19, 44:23, 24, 45:8

Daniyel 9:16

Amos 8:4, 6

Michah 3:1, 10, 11, 6:12

Tzefaniyah 3:3, 4

Malachi 1:6, 2:7, 8

Revelation 16:1

Word/Phrase Explanations

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

עיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

לבוא
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

אב
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

טמא
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

אש
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

מצאתי
To not to be found any more, signifies not to rise again.


Přeložit: