Yechezchial 18

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃

2 מה לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה׃

3 חי אני נאם אדני יהוה אם יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל׃

4 הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות׃

5 ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה׃

6 אל ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב׃

7 ואיש לא יונה חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכסה בגד׃

8 בנשך לא יתן ותרבית לא יקח מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש׃

9 בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה׃

10 והוליד בן פריץ שפך דם ועשה אח מאחד מאלה׃

11 והוא את כל אלה לא עשה כי גם אל ההרים אכל ואת אשת רעהו טמא׃

12 עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל הגלולים נשא עיניו תועבה עשה׃

13 בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה׃

14 והנה הוליד בן וירא את כל חטאת אביו אשר עשה וירא ולא יעשה כהן׃

15 על ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל את אשת רעהו לא טמא׃

16 ואיש לא הונה חבל לא חבל וגזלה לא גזל לחמו לרעב נתן וערום כסה בגד׃

17 מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח משפטי עשה בחקותי הלך הוא לא ימות בעון אביו חיה יחיה׃

18 אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו והנה מת בעונו׃

19 ואמרתם מדע לא נשא הבן בעון האב והבן משפט וצדקה עשה את כל חקותי שמר ויעשה אתם חיה יחיה׃

20 הנפש החטאת היא תמות בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת רשע עליו תהיה׃

21 והרשע כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה ושמר את כל חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות׃

22 כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה׃

23 החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני יהוה הלוא בשובו מדרכיו וחיה׃

24 ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות׃

25 ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו׃

26 בשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר עשה ימות׃

27 ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה׃

28 ויראה וישוב מכל פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות׃

29 ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני הדרכי לא יתכנו בית ישראל הלא דרכיכם לא יתכן׃

30 לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני יהוה שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון׃

31 השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל׃

32 כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה והשיבו וחיו׃

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 141


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 113, 1093, 5433, 5764, 6353, 6563, 8972, ...

Apocalypse Revealed 209, 213, 668

Conjugial Love 487

Doctrine of the Lord 49

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51, 143, 156, 601


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 183, 195, 238, 240, 268, 328, 329, ...

Marriage 51

Skočit na podobné biblické verše

Shemot 20:5, 22:25, 32:33

VaYikra 18:19, 20, 20:9

Devarim 6:25, 16:19, 23:20, 21, 24:16

Shmuel B 14:14

Melachim A 9:4

Melachim B 22:1, 2

Dvrei Yamim B 6:23

עזרא 10:11

Nechemiyah 5:10

Eyov 8:4, 15:13, 34:11

Tehilim 18:31, 103:12, 119:3

Mishlei 12:28, 19:3

Yishevah 42:5, 55:7, 57:16, 58:7

Yeremiyah 3:22, 4:4, 7:3, 5, 18:8, 22:3, 26:3, 31:29, 44:4

Eichah 5:7

Yechezchial 3:18, 20, 7:3, 8, 11:19, 14:6, 16:49, 18:4, 20, 20:11, 18, 22:9, 33:8, 10, 15, 25, 36:19

Zechariyah 1:3, 4, 8:16, 19

מתיו 16:27

לוק 13:3, 5, 15:10

מעשי השליחים 3:19, 10:35

הרומאים 2:7, 9, 6:23

הגלטים 7

טימוטי 1 2:4

2 פיטר 20, 3:9

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

אבות
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

טמא
'Pollution' denotes the truth of faith defiled.

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

בגד
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

שמר
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

אמת
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

אח
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

עני
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

הוליד
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

הלך
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

רשע
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

חטא
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

דרך
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

עון
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

לב
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Why Does the Bible Say "The Dead Know Nothing?" - Swedenborg and Life

The Bible is divine revelation and yet can seem inconsistent in its message. Swedenborg's study of the language of correspondences can help.

Yechezchial 18:32-32 >> 04:48
, 08:23

Přeložit: