Shemot 26

Studovat vnitřní smysl

Hebrew: Modern     

← Shemot 25   Shemot 27 →

1 ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם׃

2 ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת׃

3 חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה׃

4 ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית׃

5 חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה׃

6 ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד׃

7 ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם׃

8 ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת׃

9 וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל׃

10 ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית׃

11 ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד׃

12 וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן׃

13 והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו׃

14 ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה׃

15 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים׃

16 עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד׃

17 שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן׃

18 ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה׃

19 וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו׃

20 ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש׃

21 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד׃

22 ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים׃

23 ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים׃

24 ויהיו תאמים מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו׃

25 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד׃

26 ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד׃

27 וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה׃

28 והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה׃

29 ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב׃

30 והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר׃

31 ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים׃

32 ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף׃

33 ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים׃

34 ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים׃

35 ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון׃

36 ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם׃

37 ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת׃

← Shemot 25   Shemot 27 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 296, 308, 2576, 3300, 3519, 3540, 3708, ...

Apocalypse Revealed 239, 342, 450, 529, 585, 586, 725, ...

Conjugial Love 75

Sacred Scripture 46, 97

Doctrine of Life 61

True Christian Religion 220, 260, 284


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 208, 277, 364, 392, 417, 548, 576, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Shemot 25:21, 40, 27:16, 28:15, 31:7, 35:12, 36:8, 35, 38:27, 30, 40:4, 5, 21, 22, 28

BaMidbar 4:5, 25, 31

Melachim A 6:16, 20, 22, 29, 8:6

Dvrei Yamim A 17:1, 28:19

Dvrei Yamim B 3:14

Matthew 27:51

Hebrews 9:2, 3

Revelation 21:3

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Curtain for the Tabernacle
Project | Ages 4 - 10

 Exploring the Tabernacle
Use the beautiful color pictures of the Tabernacle Model (from the Glencairn Museum) to explore the furnishings of the Tabernacle. 
Activity | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: