Shemot 23

Studovat vnitřní smysl

       

1 לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס׃

2 לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃

3 ודל לא תהדר בריבו׃

4 כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃

5 כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃

6 לא תטה משפט אבינך בריבו׃

7 מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע׃

8 ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים׃

9 וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃

10 ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה׃

11 והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך׃

12 ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר׃

13 ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך׃

14 שלש רגלים תחג לי בשנה׃

15 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם׃

16 וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה׃

17 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה׃

18 לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר׃

19 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃

20 הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי׃

21 השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו׃

22 כי אם שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך׃

23 כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו׃

24 לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם׃

25 ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך׃

26 לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא׃

27 את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף׃

28 ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך׃

29 לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה׃

30 מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ׃

31 ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך׃

32 לא תכרת להם ולאלהיהם ברית׃

33 לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש׃

  

Exploring the Meaning of Shemot 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9246. In this chapter the subject treated of in the internal sense is the shunning of the falsities of doctrine and of the evils of life; and that when this is done, truths of doctrine and goods of life are implanted, and through these the man of the church is regenerated by the Lord.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 23      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9246. In this chapter the subject treated of in the internal sense is the shunning of the falsities of doctrine and of the evils of life; and that when this is done, truths of doctrine and goods of life are implanted, and through these the man of the church is regenerated by the Lord.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 737, 1001, 1444, 1736, 1754, 1925, 2342, ...

Apocalypse Revealed 44, 81, 344, 444, 567, 578, 623, ...

True Christian Religion 299


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 130, 313, 329, 388, 412, 518, 650, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 12:3, 15:18, 21, 24:7, 35:5, 39:17

Shemot 12:10, 15, 13:3, 4, 15:16, 26, 18:8, 20:3, 5, 8, 10, 16, 22:20, 28, 32:34, 33:2, 34:12, 13, 17, 18, 24

VaYikra 18:3, 19:15, 16, 23:6, 9, 10, 17, 34, 39, 25:3, 7

BaMidbar 14:11, 35, 15:21, 18:12, 13, 20:16, 22:3, 24:8, 25:2, 28:26, 34:2, 12

Devarim 1:17, 2:25, 6:1, 13, 19, 7:1, 2, 5, 14, 20, 22, 9:3, 11:24, 12:30, 14:21, 15:11, 16:1, 19, 19:16, 20:18, 22:1, 26:10, 33:27

Yehoshua 2:24, 5:13, 14, 9:7, 10:40, 13:6, 22:5, 23:7, 13, 24:8, 12, 15, 19

Shoftim 2:2, 3, 13:18

Shmuel A 8:3, 15:24

Melachim A 9:25

Melachim B 17:8, 11, 18:4

Dvrei Yamim A 28:8

Dvrei Yamim B 9:26, 14:2, 25:14

Nechemiyah 10:32, 36

Eyov 5:26

Tehilim 35:1, 42:3, 72:8, 82:3, 91:11, 94:21, 106:36

Mishlei 3:9, 11:21, 17:15, 23, 18:5, 22:22

Keholet 7:7

Yishevah 5:20, 23, 9:5, 10:1, 2, 33:15, 63:9

Yechezchial 22:29, 44:30, 46:9, 48:13, 14

הושע 10:2

עמוס 5:12

Michah 6:6

Zechariyah 12:8, 13:2

מלאכי 3:1

מתיו 28:12

סימן 2:27, 15:15

לוק 2:41, 6:27, 23:24

Významy biblických slov

רשע
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

עד
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

תראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

חמור
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

תחת
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

צדיקים
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

מצרים
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

חמץ
Leaven' signifies evil and falsity, which should not be mixed with good and true things. In Leviticus 2:11, it says, 'no meat offering which ye...

דם
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

שלח
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

מלאך
'A messenger' signifies communication.

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

מחלה
'The sick,' as in Matthew 25:35, signify people in evil, and those who acknowledge that in themselves there is nothing but evil.

ים
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Feast of Ingathering
Color the pictures of the Children of Israel celebrating this feast, then attach the pictures together to display.
Project | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Our Guardian Angels
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: The Lord's Fruitful Harvest
Teaching Support | Ages over 15

 Thanking the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Significance of Thanksgiving
Worship Talk | Ages over 18

 Three Feasts
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Přeložit: