Shemot 21

Studovat vnitřní smysl

       

1 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם׃

2 כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם׃

3 אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו׃

4 אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו׃

5 ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי׃

6 והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם׃

7 וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים׃

8 אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה׃

9 ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה׃

10 אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע׃

11 ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף׃

12 מכה איש ומת מות יומת׃

13 ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה׃

14 וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות׃

15 ומכה אביו ואמו מות יומת׃

16 וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת׃

17 ומקלל אביו ואמו מות יומת׃

18 וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב׃

19 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא׃

20 וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם׃

21 אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא׃

22 וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים׃

23 ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש׃

24 עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל׃

25 כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה׃

26 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו׃

27 ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו׃

28 וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי׃

29 ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת׃

30 אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו׃

31 או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו׃

32 אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל׃

33 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור׃

34 בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו׃

35 וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון׃

36 או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו׃

  

Exploring the Meaning of Shemot 21      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 8970. In this chapter in the internal sense the subject treated of is those who injure or destroy, in themselves or in others, the truth of faith or the good of charity; what is the penalty; and what the restoration. Such things are here involved in the judgments or laws relating to servants, to the death or injury occasioned to companions or to servants, also relating to oxen that strike with the horn, and to a pit.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 21      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 8970. In this chapter in the internal sense the subject treated of is those who injure or destroy, in themselves or in others, the truth of faith or the good of charity; what is the penalty; and what the restoration. Such things are here involved in the judgments or laws relating to servants, to the death or injury occasioned to companions or to servants, also relating to oxen that strike with the horn, and to a pit.

Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 737, 2276, 2567, 2781, 3703, 3869, 3974, ...

Apocalypse Revealed 624

True Christian Religion 106

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 276


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 208, 409, 537, 556, 655, 866, 946

Marriage 106

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 9:5, 6, 37:28

Shemot 20:12, 13, 22:3

VaYikra 20:9, 24:18, 19, 20, 25:39

BaMidbar 35:6, 11, 30

Devarim 4:14, 15:12, 16:18, 19:1, 2, 7, 11, 12, 14, 17, 21, 21:14, 18, 21, 24:7, 27:16

Yehoshua 20:1, 2

Shmuel B 12:6

Melachim A 2:28, 29

Melachim B 11:15

Nechemiyah 5:5

Mishlei 6:31, 20:20, 28:17

Yeremiyah 34:10, 14

Yechezchial 33:15

מתיו 5:21, 38, 7:2, 15:4, 26:15

סימן 7:10

לוק 19:8

ג'ון 8:35

1 קורינתיים 7:3

Významy biblických slov

עברי
The term 'Hebrew' is used in the Word to signify anything relating to service, whatever its nature may be. Hence Abraham, in one passage only...

שש
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

בנות
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

מקום
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

למות
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

תחת
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

יום
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

עין
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

שן
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

יד
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

פצע
'Wound,' as in Exodus 21:25, signifies a hurt done to the affection of love. 'To wound' signifies injuring the mind and spiritual life by falsities.

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

בת
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

בור
A pit,' or 'well which has no water,' as in Jeremiah 2:13, signifies doctrines which have no truths.

חמור
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What Are People Spiritually Accountable For? - S&L Short Clips

Does God take into account people's very different backgrounds and circumstances? The symbolism of an Old Testament law sheds some light.


Is the Law of Attraction Real? - Swedenborg and Life

What is the “Law of Attraction”? Is it real? Swedenborg says yes, but you have to understand how it operates and where, considering different levels of life and reality.


Přeložit: