Devarim 25

Studovat vnitřní smysl

       

1 כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע׃

2 והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר׃

3 ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך׃

4 לא תחסם שור בדישו׃

5 כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה׃

6 והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל׃

7 ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי׃

8 וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה׃

9 ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו׃

10 ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל׃

11 כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו׃

12 וקצתה את כפה לא תחוס עינך׃

13 לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃

14 לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה׃

15 אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃

16 כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול׃

17 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים׃

18 אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים׃

19 והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח׃

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 25      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-3. The perception of right to be rigidly followed in choosing the right and rejecting the evil path, and erring faculties in the soul will be abased, but not more than is necessary for amendment.

Verse 4. External goods are themselves recruited by ministering to others which are more interior.

Verses 5-10. The good formerly done from external motives to be adopted and refined by spiritual motives, and that which exists only in thought, and persistently refuses to flow forth into act, to be rejected as useless.

Verses 11-12. The inclinations of the proprium are not to be allowed to avert the decisions of the spiritual mind in deciding between good and evil, and truth and falsity.

Verses 13-16, The principles and rules of right and wrong must not be altered as worldly ends dictate, but what is believed to be right must be followed, or the heavenly life will be rejected.

Verses 17-19. The evil which those principles which compromise with evil bring upon the soul must be ever borne in mind, and as the soul obtains rest from its enemies such principles must be utterly destroyed.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 488, 1679, 1748, 4818, 4835, 4839, 8593, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 304, 373, 629, 633, 746

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 38:8, 9

Shemot 17:8, 14

VaYikra 19:35, 36

BaMidbar 12:14

Devarim 3:18, 4:40, 13:9, 16:18, 17:9, 21:23

רות 4:2, 4, 6, 7, 8, 10, 11

Mishlei 11:1, 17:15, 20:10

Yishevah 5:20

Eichah 3:35, 36

עמוס 8:5

Michah 6:10

מתיו 22:24

סימן 12:19

לוק 47, 48

מעשי השליחים 5:40

הרומאים 3:18

1 קורינתיים 9:9

2 קורינתיים 11:24

טימוטי 1 5:18

Významy biblických slov

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

אחים
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אישה
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

זכור
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

עמלק
Amalek, or the Amalekites, signifies those who are in false principles.


Přeložit: