עמוס 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לשיד׃

2 ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר׃

3 והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה׃

4 כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם׃

5 ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם׃

6 כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים׃

7 השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי׃

8 ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם׃

9 ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת׃

10 ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי׃

11 ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה׃

12 ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו׃

13 הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר׃

14 ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃

15 ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו׃

16 ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה׃


Exploring the Meaning of עמוס 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 2      

Napsal(a) E. Taylor and Helen Kennedy

In the Book of Amos, chapter two begins with the Lord declaring his anger against the people of Moab, Judea, and Israel. They have committed various wrongs against the Lord and the church, despite His efforts to guide them, and the chapter goes on to suggest that the Lord is losing faith in His people.

Verses 1-8 of this chapter describe the specific ways in which people can destroy or misuse the good and truth of the Word.

Verses 1-3 discuss the Moabites specifically. They represent people who corrupt the good and truth of the church, meaning they would twist what they learned from the Word to suit their own selfish purposes. Bones represent natural truths that we can use as a framework to support all higher knowledge that we learn, so the fact that people were ‘burning bones’ means they destroyed their own foundation to gain spiritual knowledge. In verse 3, the Lord says that he will cut off the judge and the prince, meaning that the Moabites’ failure to determine what is good (like the judge), and lead a life based in truth (like the prince) will not stand against the real spiritual principles of the Lord.

Verses 4-5 are about people who destroy celestial things from the Word, by turning their hearts away from the Lord. The people of Judea had believed they were the Lord’s chosen people for so many generations at this point that they grew complacent, and no longer felt they needed to obey the Lord’s commandments.

Verses 6-8 tell what can happen when people pervert spiritual truths from the church, and turn them into falsities. Swedenborg writes that most of the images from these verses - silver, shoes, dust, wine - can all represent either falsity, or only the most external type of truth. The Israelites were turning to these falsities and to their own greed, instead of using the Lord’s truths to help the poor and the meek.

In verses 9-11, the Lord reminds the children of Israel of everything he has done to prepare them for salvation. He fought for them and delivered them from Egypt, lifted up their leaders and prophets, and provided them with the truths they would need in order to be regenerated.

He also shows that He has the strength to punish them, because He’s already overcome the Amorites, who symbolize evil in general (Secrets of Heaven 6306).

Verses 12-16 describe how the Israelites perverted the knowledge the Lord tried to give them. Instead of trusting what the Lord had taught them, they turned to their own self-righteousness for guidance. Since they thought they had all the answers, they corrupted the Nazarites and silenced the prophets. Without a proper understanding of the Lord’s teachings, the people were no longer equipped to fight against evils or to grow spiritually.

At face value, this chapter depicts the Lord as an angry god who will punish those who disobey him. What seems to be anger is actually the Lord fiercely protecting us, and calling us to follow Him. This chapter reminds us to turn our hearts toward the Lord, and to live according to the truths of the Word.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 202


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 348, 1857, 3881, 6306, 6377, 9489, 10303

Apocalypse Revealed 316

Doctrine of the Lord 4


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 315, 355, 357, 376, 532, 633, 783

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Shemot 22:25, 26

VaYikra 18:21

BaMidbar 6:2, 3, 13:32, 32:13

Devarim 2:7, 8:2, 9:1, 2

Yehoshua 24:8

Shoftim 13:7

Shmuel A 3:20

Melachim B 26, 17:19, 25:9

Dvrei Yamim B 14

Eyov 18:16

Tehilim 33:16

Keholet 9:11

Yishevah 3:14, 15, 5:24, 10:1, 2, 15:1, 30:10

Yeremiyah 2:6, 16:19, 17:27, 39:8, 48:1

Yechezchial 25:8

הושע 8:14, 12:3

עמוס 1:4, 14, 3:1, 4:1, 5:11, 7:13, 8:4, 6, 9:1

Michah 2:6

Tzefaniyah 8

Zechariyah 11:5

Významy biblických slov

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

מואב
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

עצמות
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

אדום
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

אש
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

שופט
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ארץ
Is there any difference in meaning between “earth” and “ground”? At first it doesn’t seem so; both refer to the soil making up the land...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

בגדים
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

מזבח
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

ארבעים
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

יין
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...


Přeložit: