Shmuel B 7

Studovat vnitřní smysl
← Shmuel B 6   Shmuel B 8 →     

1 ויהי כי ישב המלך בביתו ויהוה הניח לו מסביב מכל איביו׃

2 ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה׃

3 ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבבך לך עשה כי יהוה עמך׃

4 ויהי בלילה ההוא ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר׃

5 לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר יהוה האתה תבנה לי בית לשבתי׃

6 כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן׃

7 בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים׃

8 ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל׃

9 ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את כל איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ׃

10 ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה׃

11 ולמן היום אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והניחתי לך מכל איביך והגיד לך יהוה כי בית יעשה לך יהוה׃

12 כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את ממלכתו׃

13 הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃

14 אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם׃

15 וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך׃

16 ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך כסאך יהיה נכון עד עולם׃

17 ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה כן דבר נתן אל דוד׃

18 ויבא המלך דוד וישב לפני יהוה ויאמר מי אנכי אדני יהוה ומי ביתי כי הביאתני עד הלם׃

19 ותקטן עוד זאת בעיניך אדני יהוה ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה׃

20 ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך אדני יהוה׃

21 בעבור דברך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך׃

22 על כן גדלת אדני יהוה כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו׃

23 ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו אלהים לפדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו׃

24 ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים׃

25 ועתה יהוה אלהים הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו הקם עד עולם ועשה כאשר דברת׃

26 ויגדל שמך עד עולם לאמר יהוה צבאות אלהים על ישראל ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך׃

27 כי אתה יהוה צבאות אלהי ישראל גליתה את אזן עבדך לאמר בית אבנה לך על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפלה הזאת׃

28 ועתה אדני יהוה אתה הוא האלהים ודבריך יהיו אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת׃

29 ועתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית עבדך לעולם׃

← Shmuel B 6   Shmuel B 8 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2959

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:


  Biblická studia:  (see all)


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 12:2, 32:11, 49:10

Shemot 1:21, 6:7, 8:6, 9:15, 16, 33:16, 40:38

BaMidbar 12:6

Devarim 3:24, 4:35, 39

Yehoshua 5:14, 6:27

Shoftim 2:16, 20:27

רות 2:10

Shmuel A 1:23, 10:7, 14:7, 15:23, 26, 18:18, 30, 25:28

Shmuel B 5:2, 10, 11, 8:6, 14, 11:11, 22:32, 38, 43, 51, 23:5

Melachim A 1:8, 2:4, 10, 5:17, 8:16, 17, 18, 23, 11:13, 38, 18:36, 37

Melachim B 3:18, 8:19, 21:4, 7, 8

Dvrei Yamim A 17:1, 15, 22:6, 7, 28:2, 3, 29:14, 29

Dvrei Yamim B 6:16, 17, 29:25

Eyov 34:29, 36:7

Tehilim 2:7, 21:6, 44:3, 61:7, 72:17, 78:70, 80:9, 89:27, 31, 33, 34, 119:49, 132:2, 5, 11, 139:1

Mishlei 16:1

Yishevah 9:6, 55:3, 60:18, 21, 63:14, 66:1

Yeremiyah 32:20, 21, 33:17

Yechezchial 37:25

Daniyel 2:44

עמוס 7:15

Zechariyah 6:12, 13

מתיו 1:1, 15:31

לוק 1:33

ג'ון 17:17

מעשי השליחים 2:30, 7:46, 13:23

טיטוס 1:2

עברים 5

התגלות 11:15, 21:7

Významy biblických slov

ישב
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

נתן
'Nathan' signifies the doctrine of truth.

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

צבאות
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

מקום
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

אמת
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Doing Good with Obedience
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: