Shmuel A 8

Studovat vnitřní smysl
← Shmuel A 7   Shmuel A 9 →     

1 ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שפטים לישראל׃

2 ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע׃

3 ולא הלכו בניו בדרכו ויטו אחרי הבצע ויקחו שחד ויטו משפט׃

4 ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל שמואל הרמתה׃

5 ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים׃

6 וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל יהוה׃

7 ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם׃

8 ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם לך׃

9 ועתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם׃

10 ויאמר שמואל את כל דברי יהוה אל העם השאלים מאתו מלך׃

11 ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו׃

12 ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו׃

13 ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות׃

14 ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו׃

15 וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו׃

16 ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו׃

17 צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים׃

18 וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא׃

19 וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו׃

20 והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו׃

21 וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באזני יהוה׃

22 ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו איש לעירו׃

← Shmuel A 7   Shmuel A 9 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 8      

This chapter marks a historic turning point for the Children of Israel. Since their escape from Egypt some four hundred years earlier, the Lord Jehovah, through Moses, and Joshua, and then a series of judges, had directly ruled the people. Now, though, the people pleaded that they might instead have a king. In a sense, they wanted to be led by human nature, not by the God's law and prophets.

The corruption of Samuel’s sons, as judges over Israel, was what spurred this movement. Samuel had grown old, and his sons, Joel and Abiah, had become judges over Israel. However, they began to act immorally, taking bribes and “perverting judgement.” This is similar to the corruption of the High Priest Eli’s sons, described in 1 Samuel 2, and not unlike the misbehavior of two of Aaron's sons, Nadab and Abihu, as in Leviticus 10.

Samuel prayed to the Lord, asking what he should do about the people’s demand for a king. The Lord assured him that the request came not because he, Samuel, had been rejected. Instead, it was the Lord Himself who the people of Israel had rejected. The Lord sent a warning through Samuel to the people, and Samuel told them of the personal and financial cost that would come with having a king. The king would use a substantial portion of the land’s resources, and take the best for himself. Having a king would also mean that they were rejecting the Lord’s direct leadership, and because of this they would be unable to call on His help in the way that they had in the past. The people heard the warning, but did not change their minds.

There are two united ways in which the Lord wants to judge us. One way is through love or goodness. The other is through truth. In other words, our lives can be judged according to the type of love that exists in our hearts, and therefore the love we exhibit toward others. We will make mistakes, but it is our intent that matters most. Judgment according to truth, by comparison, is somewhat cold. We either adhere to the law or we don’t. The two, love and truth, should exist together. Intentions should be considered together with what we actually do. From this time in Israelite history, the role of priest, representing judgment from goodness or love, was separated from the role of king, representing judgment by truth. They denied themselves the opportunity to be ruled by love and left themselves to be ruled by the cold letter of the law (see Arcana Coelestia 6148).

Swedenborg also discusses this concept in Arcana Coelestia 1672. He writes that there is a different meaning of a “people,” meaning truths, and a “nation,” meaning goods. Kings, he writes, are associated with a people, not a nation. Thus before the Children of Israel were ruled by a king, they represented “a good, or that which is celestial,” but while they had a king they represented “truth or that which is spiritual” (Arcana Coelestia 1672). This further supports the idea that they began to separate the judgement by truth and judgement by love, choosing only truth, or the law as represented by a king.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1672, 2015, 2567, 2723, 6148, 8301, 8770


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 638, 654, 919

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 46:1

Shemot 16:8, 23:6, 8

Devarim 16:18, 17:14

Shoftim 8:22

Shmuel A 1:19, 8:5, 7, 20, 22, 10:19, 25, 12:1, 2, 12, 17, 19, 23, 14:52, 15:11, 17:8, 22:7

Shmuel B 15:1

Melachim A 12:4

Melachim B 19:14, 21:9

Dvrei Yamim A 6:13, 27:1

Eyov 8

Tehilim 78:8, 81:12

Mishlei 1:25, 28

Yishevah 23, 59:1

Yeremiyah 22:17, 44:16

Yechezchial 8:18

הושע 13:10

Michah 3:4, 11

מתיו 20:25

מעשי השליחים 13:21

Významy biblických slov

שמואל
'Samuel' signifies the Word.

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

אלפים
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Asking for a King
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Asking for a King (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Asking for a King (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Asking for a King (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Saul Anointed by Samuel, Reigns as King
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: