Shmuel A 6

Studovat vnitřní smysl
← Shmuel A 5   Shmuel A 7 →     

1 ויהי ארון יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים׃

2 ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו׃

3 ויאמרו אם משלחים את ארון אלהי ישראל אל תשלחו אתו ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם׃

4 ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה עפלי זהב וחמשה עכברי זהב כי מגפה אחת לכלם ולסרניכם׃

5 ועשיתם צלמי עפליכם וצלמי עכבריכם המשחיתם את הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם׃

6 ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו׃

7 ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה׃

8 ולקחתם את ארון יהוה ונתתם אתו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך׃

9 וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו׃

10 ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו בבית׃

11 וישמו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי טחריהם׃

12 וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד גבול בית שמש׃

13 ובית שמש קצרים קציר חטים בעמק וישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות׃

14 והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עלה ליהוה׃

15 והלוים הורידו את ארון יהוה ואת הארגז אשר אתו אשר בו כלי זהב וישמו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עלות ויזבחו זבחים ביום ההוא ליהוה׃

16 וחמשה סרני פלשתים ראו וישבו עקרון ביום ההוא׃

17 ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד׃

18 ועכברי הזהב מספר כל ערי פלשתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי׃

19 ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש ויתאבלו העם כי הכה יהוה בעם מכה גדולה׃

20 ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו׃

21 וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמר השבו פלשתים את ארון יהוה רדו העלו אתו אליכם׃

← Shmuel A 5   Shmuel A 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 6      

The Philistines were desperate to get rid of the stolen Ark of the Covenant. They had suffered plagues, and the statue of their god, Dagon, had fallen. Seven months after they had taken the Ark, the priests and diviners of the Philistines advised that it should be returned to the Lord “Jehovah” in Israel’s territory, accompanied by a suitable “trespass offering”. This would be an admission of guilt.

It was decided that the offering should be five gold tumors, or hemorrhoids, and five gold mice - representing the two afflictions that had plagued their people, and the five cities of the Philistines. They built a special cart to carry the Ark and the trespass offering, and two young milk cows pulled it. The cows were set free to find their own route, and headed straight for Israelite territory. The Israelite people in the border town of Beth Shemesh saw the cart coming, and rejoiced. They used a large stone as an altar, split up the wood of the cart and offered the two cows as a sacrifice. The golden objects were then distributed through the land.

In Divine Providence 326, we get an explanation of the meaning of the symbols in this chapter:

The hemorrhoids that plagued the Philistines in 1 Samuel 5 represent earthly loves separated from spiritual ones. The golden hemorrhoids represent earthly loves that have been purified, and made good.

The mice represent distortions of the truth which destroy the church. The golden mice represent the repair of the destruction via good loves and actions.

The cart that carried the ark and the trespass offerings symbolizes a new teaching, and the cows that led it symbolize “good earthly feelings.” The cows lowed as they led the cart. Swedenborg writes of this story that we must turn the obsessions that our earthly self holds with evil into good desires, and that the lowing of the cows as they drew the cart away represents how difficult this is. The sacrifice of the cows when they reached their destination indicates that the Lord was appeased. (See Divine Providence 326)

These symbols reveal something about our relationship with God, and the importance of uniting faith and charity, good and truth, within ourselves. The Philistines represent a spiritual state with faith separate from charity, and this chapter tells us that in order to reunite our faith with charity we must turn our loves of evil into the desire to do good with our knowledge.

The end of the chapter tells that the people of Beth Shemesh, who received the Ark of the Covenant, made a fatal mistake: some of them looked into the Ark. As a consequence, 50,070 of their people died. They sent a message to the people of Kirjath Jearim, asking them to come down and take the Ark from them.

The primary message here is the power of the Lord’s Ten Commandments. In the book True Christian Religion, we are taught that there was tremendous holiness and power in the law written on the stone tablets, because it was a “summary of the whole of religion.” The two engraved tablets represent the link between us and God. One of them contains a synopsis of all things related to God, and the other, a synopsis of all things related to us (see True Christian Religion 285 286). If we are to ever trespass the commandments or treat them as less than holy, harm will surely come. Therefore, we must work with the Lord in order to acquire an appropriate reverence for His commandments. This needs to go together with an active and sincere effort to obey them to the best of our frail and limited human ability.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Divine Providence 326


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 5945

Doctrine of Life 59

Doctrine of Faith 52

True Christian Religion 284, 595, 691


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 827

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 41:8

Shemot 7:13, 14, 8:15, 12:31, 19:21, 33:4

VaYikra 5:16

BaMidbar 1:51

Yehoshua 7:19, 13:3, 15:9, 10

Shoftim 6:26, 14:19, 18:12

Shmuel A 5:7, 8, 6:4, 17

Shmuel B 1:20, 6:2, 3, 7, 9

Melachim A 4:9

Yishevah 2:6

Yeremiyah 26:20

Daniyel 2:2

עמוס 1:8

Yonah 3:9

מלאכי 2

מתיו 27:22

עברים 3:7, 8

התגלות 6:17

Významy biblických slov

ארון
There are three arks mentioned in the Word, the ark of Noah, the ark of bulrushes for the baby Moses, and the ark of the...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

זהב
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

פרות
'The heifer whereby labor has not been done,' as mentioned in Deuteronomy 21:3, signifies the innocence of the external self, which is in ignorance. 'The...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

גבול
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

קציר
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

יהושע
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

אבן
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אלף
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

הכה
'The smitten' signify people who are oppressed by the falsities of ignorance.

מכה
To strike or smite, when used in the Bible, means to attack, harm or destroy, and is usually in reference to an attack on someone’s...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: