רות 4

Studovat vnitřní smysl
← רות 3   Shmuel A 1 →     

1 ובעז עלה השער וישב שם והנה הגאל עבר אשר דבר־בעז ויאמר סורה שבה־פה פלני אלמני ויסר וישב׃

2 ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו־פה וישבו׃

3 ויאמר לגאל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדה מואב׃

4 ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישבימ* ונגד זקני עמי אם־תגאל גאל ואם־לא יגאל הגידה לי [כ= ואדע] [ק= ואדעה] כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל׃

5 ויאמר בעז ביום־קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת־המת [כ= קניתי] [ק= קניתה] להקים שם־המת על־נחלתו׃

6 ויאמר הגאל לא אוכל [כ= לגאול] [ק= לגאל]־לי פן־אשחית את־נחלתי גאל־לך אתה את־גאלתי כי לא־אוכל לגאל׃

7 וזאת לפנים בישראל על־הגאולה ועל־התמורה לקים כל־דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל׃

8 ויאמר הגאל לבעז קנה־לך וישלף נעלו׃

9 ויאמר בעז לזקנים וכל־העם עדים אתם היום כי קניתי את־כל־אשר לאלימלך ואת כל־אשר לכליון ומחלון מיד נעמי׃

10 וגם את־רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם־המת על־נחלתו ולא־יכרת שם־המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום׃

11 ויאמרו כל־העם אשר־בשער והזקנים עדים יתן יהוה את־האשה הבאה אל־ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את־בית ישראל ועשה־חיל באפרתה וקרא־שם בבית לחם׃

12 ויהי ביתך כבית פרץ אשר־ילדה תמר ליהודה מן־הזרע אשר יתן יהוה לך מן־הנערה הזאת׃

13 ויקח בעז את־רות ותהי־לו לאשה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן׃

14 ותאמרנה הנשים אל־נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל׃

15 והיה לך למשיב נפש ולכלכל את־שיבתך כי כלתך אשר־אהבתך ילדתו אשר־היא טובה לך משבעה בנים׃

16 ותקח נעמי את־הילד ותשתהו בחיקה ותהי־לו לאמנת׃

17 ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד־בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי־ישי אבי דוד׃ ף

18 ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את־חצרון׃

19 וחצרון הוליד את־רם ורם הוליד את־עמינדב׃

20 ועמינדב הוליד את־נחשון ונחשון הוליד את־שלמה׃

21 ושלמון הוליד את־בעז ובעז הוליד את־עובד׃

22 ועבד הוליד את־ישי וישי הוליד את־דוד׃

← רות 3   Shmuel A 1 →
   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 19:1, 23:11, 29:16, 34:20, 35:19, 23, 24, 38:8, 29

VaYikra 25:25

BaMidbar 1:7

Devarim 25:6, 7, 8, 9

רות 2:20, 3:9, 12, 13, 4:12, 17, 18, 22

Shmuel A 1:8, 17:12

Melachim A 21:8

Dvrei Yamim A 2:4, 5

Mishlei 18:22

Yeremiyah 32:10

מתיו 1:3, 5, 6

לוק 58, 3:32, 33

Významy biblických slov

עבר
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

העיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

מואב
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

עדים
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ילדה
The damsels of Rebecca, in Genesis 24:61, signify subservient affections. See Daughter.

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ילד
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

הוליד
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...


Přeložit: