רות 1

Studovat vnitřní smysl
← Shoftim 21   רות 2 →     

1 ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו׃

2 ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני־בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי־מואב ויהיו־שם׃

3 וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה׃

4 וישאו להם נשים מאביות שם האחת ערפה ושם השנית רות וישבו שם כעשר שנים׃

5 וימותו גם־שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה׃

6 ותקם היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי־פקד יהוה את־עמו לתת להם לחם׃

7 ותצא מן־המקום אשר היתה־שמה ושתי כלתיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל־ארץ יהודה׃

8 ותאמר נעמי לשתי כלתיה לכנה שבנה אשה לבית אמה [כ= יעשה] [ק= יעש] יהוה עםכם חסד כאשר עשיתם עם־המתים ועמדי׃

9 יתן יהוה לכם ומצאן מנוחה אשה בית אישה ותשק להן ותשאנה קולן ותבכינה׃

10 ותאמרנה־לה כי־אתך נשוב לעמך׃

11 ותאמר נעמי שבנה בנתי למה תלכנה עמי העוד־לי בנים במעי והיו לכם לאנשים׃

12 שבנה בנתי לכן כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי יש־לי תקוה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים׃

13 הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש אל בנתי כי־מר־לי מאד םכם כי־יצאה בי יד־יהוה׃

14 ותשנה קולן ותבכינה עוד ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה׃

15 ותאמר הנה שבה יבמתך אל־עמה ואל־אלהיה שובי אחרי יבמתך׃

16 ותאמר רות אל־תפגעי־בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל־אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי׃

17 באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך׃

18 ותרא כי־מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה׃

19 ותלכנה שתיהם עד־באנה בית לחם ויהי כבאנה בית לחם ותהם כל־העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי׃

20 ותאמר אליהן אל־תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי־המר שדי לי מאד׃

21 אני מלאה הלכתי וריקם השיבני יהוה למה תקראנה לי נעמי ויהוה ענה בי ושדי הרע* לי׃

22 ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב והמה באו בית לחם בתחלת קציר שערים׃

← Shoftim 21   רות 2 →
   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 12:10, 31:28, 35:19, 38:11, 50:25

Shemot 4:31, 15:23

Shoftim 2:15, 16, 17:7

רות 1:13, 21, 2:11, 12, 23, 3:1, 10

Shmuel A 17, 17:12

Shmuel B 2:6, 15:19, 21, 21:1

Melachim B 2:2, 4, 6, 8:1, 3

Dvrei Yamim A 2:51, 54

Nechemiyah 13:23

Eyov 1:21, 9:18, 19:21

Tehilim 32:4, 102:14

Yishevah 14:1

Yoel 2:19

עמוס 4:6

Zechariyah 8:23

מתיו 1:5, 21:10

מעשי השליחים 14

Významy biblických slov

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

מואב
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

נשים
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

שניהם
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

לחם
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

ארץ
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

אישה
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

יד
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

בית לחם
There is a strong relationship between Ephrath and Bethlehem in the Bible; they might be two different names for the same town, or it’s possible...

העיר
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ענה
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

קציר
'A harvest' symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make...


Přeložit: