מלאכי 3:9

Study

             |

9 במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו׃