מלאכי 3:23

Study

             |

23 הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃