Yonah 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויהי דבר־יהוה אל־יונה בן־אמתי לאמר׃

2 קום לך אל־נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי־עלתה רעתם לפני׃

3 ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה׃

4 ויהוה הטיל רוח־גדולה אל־הים ויהי סער־גדול בים והאניה חשבה להשבר׃

5 וייראו המלחים ויזעקו איש אל־אלהיו ויטלו את־הכלים אשר באניה אל־הים להקל מעליהם ויונה ירד אל־ירכתי הספינה וישכב וירדם׃

6 ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה־לך נרדם קום קרא אל־אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד׃

7 ויאמרו איש אל־רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על־יונה׃

8 ויאמרו אליו הגידה־נא לנו באשר למי־הרעה הזאת לנו מה־מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי־מזה עם אתה׃

9 ויאמר אליהם עברי אנכי ואת־יהוה אלהי השמים אני ירא אשר־עשה את־הים ואת־היבשה׃

10 וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה־זאת עשית כי־ידעו האנשים כי־מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם׃

11 ויאמרו אליו מה־נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער׃

12 ויאמר אליהם שאוני והטילני אל־הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם׃

13 ויחתרו האנשים להשיב אל־היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם׃

14 ויקראו אל־יהוה ויאמרו אנה יהוה אל־נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל־תתן עלינו דם נקיא כי־אתה יהוה כאשר חפצת עשית׃

15 וישאו את־יונה ויטלהו אל־הים ויעמד הים מזעפו׃

16 וייראו האנשים יראה גדולה את־יהוה ויזבחו־זבח ליהוה וידרו נדרים׃Exploring the Meaning of Yonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Jonah 1      

Napsal(a) Helen Kennedy

Billy Graham once said that the whole of Jesus' ministry could be summed up in two words; Come and Go.

COME to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28)

GO and make disciples of all nations (Matthew 28:19)

In the beginning of the Book of Jonah, chapter 1, we have a story about what happens when you do the first step, but not the second. Jonah was supposed to go preach the gospel -- the monotheistic worship of Jehovah -- to the people of Ninevah. Swedenborg tells us that the verses in Jonah 1:1-2 are about the people of Israel, who had received the Word - but wouldn't go out and share it amongst the nations.

In Jonah 1:4-6, peoples' spiritual knowledge declines, and begins to perish. It happens both in the land of Israel, and in the wider world.

Here are some key symbolic elements in this account:

- A ship represents the knowledge of good and truth useful for life (a church). (Apocalypse Revealed 406)

- A sea, storm and wind represents Hell and its influence. (Apocalypse Revealed 343[4])

- To be asleep means to be deluded by our own glory. (Arcana Coelestia 147)

In Jonah 1:7-9, the people who lived outside the land of Israel had some perception that their own spiritual knowledge was lacking, and they it had led to a collapse of their spiritual state. As Swedenborg puts it, "the state of the church was perverted among themselves".

When they perceived this, they also came to understand that they needed to reject falsified truths that they were getting from the Jewish church at that time, and pray to the Lord for salvation, to try to restore real worship, real spiritual love and wisdom.

Drawing lots, or playing a game of chance, represents pulling truths apart. (Arcana Coelestia 9942.13)

In Jonah 1:10-13, throwing Jonah into the sea represents the rejection of that hollowed-out church, to make way for a new church. Then, in Jonah 1:14-16, when the people in the boat pray unto the Lord for salvation -- it works! They are saved from foundering and drowning.

What's the takeaway for us? If we're getting false ideas from our neighbors, we need to perceive it, and stop. We need to identify our false beliefs, and reject them -- throw them into the sea. Then, we need to pray for salvation -- and then a new "church" can start in us, too, personally, with renewed spiritual life. And, when we come to the Lord, and experience spiritual "rest", then we can also go share our new true ideas and good loves with our neighbors -- coming, and going.

Here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

Finally, here's a link to Rev. McCurdy's Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 211


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1188, 1343, 1709, 2606, 10325

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 1:10, 3:13, 10:11, 14:13, 18:21, 24:7

Shemot 4:13

Devarim 21:8

Yehoshua 7:19, 26

Shmuel B 21:3, 14, 24:17

Melachim B 14:25

Dvrei Yamim B 2:15, 9:21, 28:9

עזרא 1:2

Eyov 37:24

Tehilim 95:5, 107:25, 29, 148:8

Mishlei 16:33

Yeremiyah 5:22

Yechezchial 2:8

Yonah 3:1, 2, 3, 9, 4:11

Nachum 3:19

סימן 4:41

לוק 22:46

מעשי השליחים 27:18

התגלות 18:5

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

יונה
'Jonah' represents the Jewish nation.

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

נינוה
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

העיר
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

לבוא
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ירד
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

לנו
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

עברי
The term 'Hebrew' is used in the Word to signify anything relating to service, whatever its nature may be. Hence Abraham, in one passage only...

ברח
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

יודע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

נדרים
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Casting Lots
Coloring Page | Ages 7 - 14

 How the Lord Saved Jonah
A retelling of the story for young children with beautiful color illustrations. 
Story | Ages 4 - 6

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Great Fish (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Great Fish (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Stormy Sea
Color the drawings and then follow the directions to make a 3 dimensional picture. 
Project | Ages 7 - 14

 Jonah Disobeys the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Jonah in the Great Fish
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jonah Swallowed by a Fish
Another way to make a 3 dimensional fish that can swallow Noah. 
Project | Ages up to 6

 Jonah Thrown Overboard
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mighty Tempest on the Sea
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Quotes: Divine Providence and Evil
Teaching Support | Ages over 15

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: