Yoel 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי־בא יום־יהוה כי קרוב׃

2 יום חשך ואפלה יום עןן וערפל כשחר פרש על־ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מן־העולם ואחריו לא יוסף עד־שני דור ודור׃

3 לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן־עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם־פליטה לא־היתה לו׃

4 כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון׃

5 כקול מרכבות על־ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה׃

6 מפניו יחילו עמים כל־פנים קבצו פארור׃

7 כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם׃

8 ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו׃

9 בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב׃

10 לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃

11 ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי־גדול יום־יהוה ונורא מאד ומי יכילנו׃

12 וגם־עתה נאם־יהוה שבו עדי בכל־לבבכם ובצום ובבכי ובמספד׃

13 וקרעו לבבכם ואל־בגדיכם ושובו אל־יהוה אלהיכם כי־חנון ורחום הוא ארך אפים ורב־חסד ונחם על־הרעה׃

14 מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם׃ ף

15 תקעו שופר בציון קדשו־צום קראו עצרה׃

16 אספו־עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה׃

17 בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על־עמך ואל־תתן נחלתך לחרפה למשל־בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם׃

18 ויקנא יהוה לארצו ויחמל על־עמו׃

19 ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את־הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא־אתן אתכם עוד חרפה בגוים׃

20 ואת־הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל־ארץ ציה ושממה את־פניו אל־הים הקדמני וספו אל־הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות׃

21 אל־תיראי אדמה גילי ושמחי כי־הגדיל יהוה לעשות׃

22 אל־תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי־עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם׃

23 ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי־נתן לכם את־המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון׃

24 ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר׃

25 ושלמתי לכם את־השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם׃

26 ואכלתם אכול ושבוע והללתם את־שם יהוה אלהיכם אשר־עשה עםכם להפליא ולא־יבשו עמי לעולם׃

27 וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא־יבשו עמי לעולם׃ ס

  

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 199


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 46, 217, 488, 588, 598, 1066, ...

Apocalypse Revealed 37, 51, 53, 164, 312, 331, 397, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

Doctrine of the Lord 4, 14, 38

Doctrine of the Sacred Scripture 14, 86

Heaven and Hell 119

The Last Judgement 3

True Christian Religion 82, 198, 251, 318, 620, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 72, 109, 193, 261, 340, 372, 375, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 3, 4, 9, 55, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 2:8

Shemot 10:6, 14, 33:5, 34:6

VaYikra 26:4, 5, 12

BaMidbar 10:2, 3, 11:29, 23:21

Devarim 4:29, 8:10, 11:14, 32:36

Yehoshua 7:9

Shoftim 2:4

רות 1:6

Shmuel A 7:6

Shmuel B 16:12, 24:10

Melachim A 8:36

Melachim B 19:31

Dvrei Yamim B 6:27, 20:13, 30:6

Nechemiyah 9:1

Eyov 37:13

Tehilim 18:14, 42:4, 11, 65:13, 68:18, 86:15, 126:3, 147:8

Mishlei 1:23, 30:27

Yishevah 1:13, 12:6, 13:6, 9, 10, 22:12, 25:1, 30:23, 33:4, 41:16, 44:3, 45:6, 17, 46:9

Yeremiyah 1:14, 3:22, 5:17, 13:6, 16, 18:8, 30:6, 7, 36:7

Yechezchial 8:16, 12:23, 21:12, 34:26, 36:8, 29, 30, 39:29, 47:18

הושע 12:7

Yoel 1:2, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 19, 3:4

עמוס 5:18, 20

Yonah 3:9

Michah 7:10

Nachum 2:11, 3:2

Chabakuk 1:6, 3:18

Tzefaniyah 1:7, 15, 3:14

Chaggi 2:19

Zechariyah 1:14, 2:9, 8:12, 14:6

מלאכי 3:11

מתיו 23:35

סימן 13:19, 24

מעשי השליחים 2:20

ג'יימס 4:9

התגלות 6:17, 9:2, 7

Významy biblických slov

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

יום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

רב
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

דור
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

אש
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

להבה
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

עדן
According to the Writings, “Eden” by itself means love, in most cases the love that comes from the Lord and our love for the Lord,...

מדבר
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

שממה
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

סוסים
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

פנים
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

ארץ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

שמים
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

שמש
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

גדול
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

חסד
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

יודע
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

קהל
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

זקנים
Ancients of the people, and the princes thereof ('Isaiah 3:14'), have a similar signification with the twelve disciples.

חתן
On a human level, a bride represents the affection for what is true, and the bridegroom represents the affection for what is good. Most references...

שלח
In every instance, however, 'being sent' means coming forth, (or going forth), in the internal sense, as in John 17:8. In similar manner, it is...

בהמות
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

עץ
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

תאנה
The Writings tell us that the fig tree represents the "natural human," which is our outward life in the world, and the thoughts and feelings...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...


Přeložit: