Bereshit 10

Studovat vnitřní smysl

       

1 ואלה תולדת בני־נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול׃

2 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃

3 ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה׃

4 ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים׃

5 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם׃

6 ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען׃

7 ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן׃

8 וכוש ילד את־נמרד הוא החל להיות גבר בארץ׃

9 הוא־היה גבר־ציד לפני יהוה על־כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃

10 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער׃

11 מן־הארץ ההוא יצא אשור ויבן את־נינוה ואת־רחבת עיר ואת־כלח׃

12 ואת־רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה׃

13 ומצרים ילד את־לודים ואת־ענמים ואת־להבים ואת־נפתחים׃

14 ואת־פתרסים ואת־כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת־כפתרים׃ ס

15 וכנען ילד את־צידן בכרו ואת־חת׃

16 ואת־היבוסי ואת־האמרי ואת הגרגשי׃

17 ואת־החוי ואת־הערקי ואת־הסיני׃

18 ואת־הארודי ואת־הצמרי ואת־החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני׃

19 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד־עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד־לשע׃

20 אלה בני־חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם׃ ס

21 ולשם ילד גם־הוא אבי כל־בני־עבר אחי יפת הגדול׃

22 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם׃

23 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש׃

24 וארפכשד ילד את־שלח ושלח ילד את־עבר׃

25 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃

26 ויקטן ילד את־אלמודד ואת־שלף ואת־חצרמות ואת־ירח׃

27 ואת־הדורם ואת־אוזל ואת־דקלה׃

28 ואת־עובל ואת־אבימאל ואת־שבא׃

29 ואת־אופר ואת־חוילה ואת־יובב כל־אלה בני יקטן׃

30 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם׃

31 אלה בני־שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם׃

32 אלה משפחת בני־נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול׃ ף

  

Exploring the Meaning of Bereshit 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

See Secrets of Heaven 1130, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

BaMidbar 24:24

Devarim 2:23, 32:8

Yehoshua 9:7

Shoftim 6:4

Shmuel A 13:18, 26:6

Melachim A 9:28

Dvrei Yamim A 1:1, 4, 8, 17

Dvrei Yamim B 14:12

אסתר 10:1

Eyov 1:1, 15

Yishevah 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Yeremiyah 46:9, 47:4, 51:27

Yechezchial 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Daniyel 1:2, 11:30

Yonah 1:2

Nachum 1

Zechariyah 5:11

Významy biblických slov

נח
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

שם
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

בנים
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

נינוה
'Nineveh' signifies the falsities of doctrinal matters, also the Gentiles, or the falsities originating in the fallacies of the senses, in the obscurity of an...

עיר
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

העיר
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

לודים
'Lydians,' as in Jeremiah 46:8, signify fact based rituals.

להבים
'Lehabim' signify the rituals of external worship, from a merely scientific perspective.

נפתחים
'Naphtuhim' signify external rituals of worship.

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

משפחות
Families (as in Genesis 8:19) signify goodnesses and truths arranged in man by the Lord, according to order. See Secrets of Heaven 917. In Nahum...

גבול
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

גררה
Gerar, as in Genesis 10:19, signifies those things which are revealed concerning faith.

עזה
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

ילד
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

עילם
Elam, mentioned in Isaiah 21:1, signifies faith originating in charity, consequently, the internal church. Elam, in Jeremiah 49:34, signifies the falsification of doctrine. In Jeremiah...

ארם
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

פלג
'Peleg,' as in Genesis 10:25, signifies the internal worship of the ancient church called Eber. Peleg,' as in Genesis 11:16, being mentioned as the son...

אלמודד
Almodad (Genesis 10:26) was a ritual of the ancient church amongst the posterity of Eber.

שלף
'Sheleph,' as in Genesis 10:26, is a ritual of the worship of the church called Eber.

דקלה
Diklah, mentioned in Genesis 10:27, signifies a ritual of the church called Eber.

אבימאל
Abimael, in Genesis 10:28, represents one of the ritual forms of the church called Eber. See Secrets of Heaven 1245. Abimael was the son of...

הר
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...


Přeložit: