Yechezchial 43

Studovat vnitřní smysl

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Yechezchial 42   Yechezchial 44 →

1 ויולכני אל־השער שער אשר פנה דרך הקדים׃

2 והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו׃

3 וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר־ראיתי בבאי לשחת את־העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל־נהר־כבר ואפל אל־פני׃

4 וכבוד יהוה בא אל־הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים׃

5 ותשאני רוח ותביאני אל־החצר הפנימי והנה מלא כבוד־יהוה הבית׃

6 ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי׃

7 ויאמר אלי בן־אדם את־מקום כסאי ואת־מקום כפות רגלי אשר אשכן־שם בתוך בני־ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית־ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם׃

8 בתתם ספם את־ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את־שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי׃

9 עתה ירחקו את־זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם׃ ס

10 אתה בן־אדם הגד את־בית־ישראל את־הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את־תכנית׃

11 ואם־נכלמו מכל אשר־עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל־צורתוק ואת כל־חקתיו וכל־[כ= צורתי] [ק= צורתיו] וכל־[כ= תורתו] [ק= תורתיו] הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את־כל־צורתו ואת־כל־חקתיו ועשו אותם׃

12 זאת תורת הבית על־ראש ההר כל־גבלו סביב סביב קדש קדשים הנה־זאת תורת הבית׃

13 ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה־רחב וגבולה אל־שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח׃

14 ומחיק הארץ עד־העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד־העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה׃

15 וההראל ארבע אמות [כ= ומהאראיל] [ק= ומהאריאל] ולמעלה הקרנות ארבע׃

16 [כ= והאראיל] [ק= והאריאל] שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע אל ארבעת רבעיו׃

17 והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק־לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים׃

18 ויאמר אלי בן־אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם׃

19 ונתתה אל־הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשרתני פר בן־בקר לחטאת׃

20 ולקחת מדמו ונתתה על־ארבע קרנתיו ואל־ארבע פנות העזרה ואל־הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו׃

21 ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש׃

22 וביום השני תקריב שעיר־עזים תמים לחטאת וחטאו את־המזבח כאשר חטאו בפר׃

23 בכלותך מחטא תקריב פר בן־בקר תמים ואיל מן־הצאן תמים׃

24 והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה׃

25 שבעת ימים תעשה שעיר־חטאת ליום ופר בן־בקר ואיל מן־הצאן תמימים יעשו׃

26 שבעת ימים יכפרו את־המזבח וטהרו אתו ומלאו [כ= ידו] [ק= ידיו]׃

27 ויכלו את־הימים ס והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על־המזבח את־עולותיכם ואת־שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה׃ ס

← Yechezchial 42   Yechezchial 44 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 486, 861, 945

Conjugial Love 26

Divine Providence 134

The Lord 52

Heaven and Hell 171

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 166


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 101, 1250, 2830, 2851, 3708, 3858, 4482, ...

Apocalypse Revealed 36, 50, 191, 487, 614, 904

Doctrine of the Lord 28, 39

Heaven and Hell 197

True Christianity 93, 157


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 71, 179, 208, 220, 253, 417, 422, ...

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Shemot 25:8, 22, 27:1, 29:14, 36, 37, 42, 45, 40:34, 35

VaYikra 1:5, 2:13, 4:23, 26, 8:14, 15, 33, 9:1, 4

Melachim A 8:13

Melachim B 16:4, 14

Dvrei Yamim A 28:2

Dvrei Yamim B 4:1

Tehilim 68:17, 93:5, 99:1

Yishevah 6:3, 29:1, 60:1

Yeremiyah 3:17, 17:12, 33:18

Yechezchial 1:24, 3:5, 12, 14, 23, 5:11, 12, 13, 8:4, 6, 9:10, 10:4, 19, 22, 11:23, 16:61, 20:40, 37:26, 28, 40:4, 5, 46, 42:20, 44:1, 2, 5, 45:2, 18, 19

Michah 4:7

Chabakuk 3:3, 4

Chaggi 2:9

Zechariyah 13:2, 3

2 Corinthians 6:17

Hebrews 8:5

Revelation 1:15, 18:1, 21:3

Word/Phrase Explanations

שער
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

דרך
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מים
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

נהר
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

מקום
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ראש
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

ארבע
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

חצי
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

דם
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

עזים
'A kid' signifies the truth of the church. 'A kid,' as in Isaiah 11:6, signifies the genuine truth of the church and also innocence and...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

מלח
'Salt' is the desire of conjunction of truth with good, which is why only salt will conjoin water, which corresponds to truth, and oil, which...

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...


Přeložit: