Shemot 6

Studovat vnitřní smysl

       

1 ויאמר יהוה אל־משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו׃ ס

2 וידבר אלהים אל־משה ויאמר אליו אני יהוה׃

3 וארא אל־אברהם אל־יצחק ואל־יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם׃

4 וגם הקמתי את־בריתי אתם לתת להם את־ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר־גרו בה׃

5 וגם אני שמעתי את־נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את־בריתי׃

6 לכן אמר לבני־ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים׃

7 ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים׃

8 והבאתי אתכם אל־הארץ אשר נשאתי את־ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה׃

9 וידבר משה כן אל־בני ישראל ולא שמעו אל־משה מקצר רוח ומעבדה קשה׃ ף

10 וידבר יהוה אל־משה לאמר׃

11 בא דבר אל־פרעה מלך מצרים וישלח את־בני־ישראל מארצו׃

12 וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני־ישראל לא־שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים׃ ף

13 וידבר יהוה אל־משה ואל־אהרן ויצום אל־בני ישראל ואל־פרעה מלך מצרים להוציא את־בני־ישראל מארץ מצרים׃ ס

14 אלה ראשי בית־אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרון וכרמי אלה משפחת ראובן׃

15 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן־הכנענית אלה משפחת שמעון׃

16 ואלה שמות בני־לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃

17 בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃

18 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃

19 ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם׃

20 ויקח עמרם את־יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את־אהרן ואת־משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה׃

21 ובני יצהר קרח ונפג וזכרי׃

22 ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי׃

23 ויקח* אהרן את־אלישבע בת־עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את־נדב ואת־אביהוא את־אלעזר ואת־איתמר׃

24 ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי׃

25 ואלעזר בן־אהרן לקח־לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את־פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם׃

26 הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את־בני ישראל מארץ מצרים על־צבאתם׃

27 הם המדברים אל־פרעה מלך־מצרים להוציא את־בני־ישראל ממצרים הוא משה ואהרן׃

28 ויהי ביום דבר יהוה אל־משה בארץ מצרים׃ ף

29 וידבר יהוה אל־משה לאמר אני יהוה דבר אל־פרעה מלך מצרים את כל־אשר אני דבר אליך׃

30 ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה׃ ף

  

Exploring the Meaning of Shemot 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7183. The subject treated of in the preceding chapter was that those who are of the Lord’s spiritual kingdom were infested by falsities, and at last because of these infestations were near despair. Now they are encouraged with hope, and with the promise that they are certainly to be liberated; this is the subject treated of in the internal sense in the present chapter; and this is signified by the words which Jehovah spake unto Moses.

Arcana Coelestia 7184. Afterward is described the Lord‘s spiritual kingdom as to faith and as to charity, and next as to doctrine, also as to the reception of the law Divine. Reuben and Simeon and their families represent the things of faith; Levi and his families those of charity; Aaron and his families the things of doctrine; and Moses those of the law Divine.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Exodus 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7183. The subject treated of in the preceding chapter was that those who are of the Lord’s spiritual kingdom were infested by falsities, and at last because of these infestations were near despair. Now they are encouraged with hope, and with the promise that they are certainly to be liberated; this is the subject treated of in the internal sense in the present chapter; and this is signified by the words which Jehovah spake unto Moses.

Arcana Coelestia 7184. Afterward is described the Lord‘s spiritual kingdom as to faith and as to charity, and next as to doctrine, also as to the reception of the law Divine. Reuben and Simeon and their families represent the things of faith; Levi and his families those of charity; Aaron and his families the things of doctrine; and Moses those of the law Divine.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1356, 1463, 1992, 2658, 2959, 3448, 3667, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 444, 573

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 12:7, 17:1, 8, 26:3, 28:13, 46:9, 11

Shemot 2:1, 2, 24, 3:8, 14, 15, 19, 20, 4:1, 10, 5:1, 6:4, 8, 12, 30, 7:2, 4, 5, 17, 11:1, 12:31, 33, 41, 51, 13:3, 4, 5, 9, 14, 16, 14:4, 18, 15:2, 16, 16:12, 19:5, 24:1, 28:1, ...

VaYikra 10:1, 4, 6

BaMidbar 1:7, 18, 3:2, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 10:29, 11:12, 23, 15:41, 16:1, 20:28, 25:7, 26:5, 11, 12, 57, 58, 59, 60, 33:1

Devarim 4:31, 34, 5:15, 7:19, 9:29, 11:2, 26:8, 29:5, 12

Yehoshua 21:4, 6, 7, 22:13, 24:5, 33

Shoftim 20:28

Shmuel A 12:6, 8

Shmuel B 7:23, 24

Melachim A 8:42, 60, 20:28

Melachim B 17:36

Dvrei Yamim A 4:24, 5:3, 6:1, 22, 15:8, 10, 23:12, 13, 21, 24:1, 26

Dvrei Yamim B 20:17, 29:12, 13

Nechemiyah 1:10

Tehilim 12:6, 42:1, 77:16, 81:7, 11, 100:3, 105:11, 12, 26, 136:12

Mishlei 18:14

Yishevah 6:5, 49:23, 26, 51:15

Yeremiyah 1:7, 27:5, 31:33

Yechezchial 2:7, 20:5, 33, 47:14

Michah 6:4

סימן 12:26

לוק 5:8

ג'ון 8:28

מעשי השליחים 13:17

טיטוס 2:14

Významy biblických slov

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

תראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

אברהם
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

יצחק
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

יעקב
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ארץ
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

כנען
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

אמר
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

פרעה
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

מלך
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ערל
'The uncircumcised,' as in Ezekiel 31:18, signifies people lacking the good of charity.

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ראובן
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

חנוך
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

שמעון
In Revelation 7, 'Simeon', in the highest sense, signifies providence, in a spiritual sense, love towards our neighbor, or charity, and in a natural sense,...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

שמות
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

לוי
'Levi' signifies truth in practice, which is the good of life. 'Levi,' in the highest sense, signifies love and mercy, in a spiritual sense, he...

שבע
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

בת
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

נדב
'Nadab' signifies doctrine from the internal sense of the Word.

אחות
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

אבות
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Přeložit: