Shemot 22

Studovat vnitřní smysl

← Shemot 21   Shemot 23 →     

1 אם־במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים׃

2 אם־זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם־אין לו ונמכר בגנבתו׃

3 אם־המצא תמצא בידו הגנבה משור עד־חמור עד־שה חיים שנים ישלם׃ ס

4 כי יבער־איש שדה או־כרם ושלח את־[כ= בעירה] [ק= בעירו] ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם׃ ס

5 כי־תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את־הבערה׃ ס

6 כי־יתן איש אל־רעהו כסף או־כלים לשמר וגנב מבית האיש אם־ימצא הגנב ישלם שנים׃

7 אם־לא ימצא הגנב ונקרב בעל־הבית אל־האלהים אם־לא שלח ידו במלאכת רעהו׃

8 על־כל־דבר־פשע על־שור על־חמור על־שה על־שלמה על־כל־אבדה אשר יאמר כי־הוא זה עד האלהים יבא דבר־שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו׃ ס

9 כי־יתן איש אל־רעהו חמור או־שור או־שה וכל־בהמה לשמר ומת או־נשבר או־נשבה אין ראה׃

10 שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם־לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם׃

11 ואם־גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו׃

12 אם־טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם׃ ף

13 וכי־ישאל איש מעם רעהו ונשבר או־מת בעליו אין־עמו שלם ישלם׃

14 אם־בעליו עמו לא ישלם אם־שכיר הוא בא בשכרו׃ ס

15 וכי־יפתה איש בתולה אשר לא־ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה׃

16 אם־מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת׃ ס

17 מכשפה לא תחיה׃ ס

18 כל־שכב עם־בהמה מות יומת׃ ס

19 זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו׃

20 וגר לא־תונה ולא תלחצנו כי־גרים הייתם בארץ מצרים׃

21 כל־אלמנה ויתום לא תענון׃

22 אם־ענה תענה אתו כי אם־צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו׃

23 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים׃ ף

24 אם־כסף תלוה את־עמי את־העני עמך לא־תהיה לו כנשה לא־תשימון עליו נשך׃

25 אם־חבל תחבל שלמת רעך עד־בא השמש תשיבנו לו׃

26 כי הוא [כ= כסותה] [ק= כסותו] לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי־יצעק אלי ושמעתי כי־חנון אני׃ ס

27 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר׃

28 מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן־לי׃*

29 כן־תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם־אמו ביום השמיני תתנו־לי׃

30 ואנשי־קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו׃ ס

← Shemot 21   Shemot 23 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3325, 3540, 3693, 4171, 4433, 4434, 4444, ...

Apocalypse Revealed 17, 496, 623, 764


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 863, 865, 1121

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 31:39, 34:12

Shemot 13:2, 12, 20:3, 21:34, 23:9, 16, 19, 34:15

VaYikra 7:23, 24, 26, 11:44, 45, 17:7, 15, 18:23, 19:33, 20:6, 22:8, 27, 25:35, 36

BaMidbar 1

Devarim 10:18, 13:2, 16, 14:21, 15:9, 19, 17:2, 5, 18:10, 22:29, 23:8, 20, 21, 24:10, 13, 17, 27:21

Shmuel A 28:3

Shmuel B 16:5

Melachim A 2:8, 9

Melachim B 23:20

Dvrei Yamim B 15:13

Nechemiyah 5:7

Eyov 6:27, 34:28

Tehilim 10:14, 15:5, 34:7, 146:9

Mishlei 22:23

Keholet 10:20

Yishevah 1:17, 40:2

Eichah 5:3

Yechezchial 4:14, 18:7

עמוס 2:8

Zechariyah 7:10

מלאכי 3:5

מעשי השליחים 23:5

עברים 6:16

ג'יימס 5:4

Významy biblických slov

דמים
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

חמור
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

שדה
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

כרם
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

אש
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

כסף
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

כלים
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

שלח
'To send' signifies revealing.

שניהם
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

בהמה
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

נשבר
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

גנב
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

עד
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

בתולה
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

מצרים
In the Bible, Egypt means knowledge and the love of knowledge. In a good sense that means knowledge of truth from the Lord through the...

שמע
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

בכור
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

ימים
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...


Přeložit: