אסתר 8:7

Studie

     

7 ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית־המן נתתי לאסתר ואתו תלו על־העץ על אשר־שלח ידו [כ= ביהודיים] [ק= ביהודים]׃