אסתר 8:4

Studie

     

4 ויושט המלך לאסתר את שרבט הזהב ותקם אסתר ותעמד לפני המלך׃