אסתר 8:3

Studie

     

3 ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחןן־לו להעביר את־רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על־היהודים׃