אסתר 8:13

Studie

     

13 פתשגן הכתב להנתן דת בכל־מדינה ומדינה גלוי לכל־העמים ולהיות [כ= היהודיים] [ק= היהודים] [כ= עתודים] [ק= עתידים] ליום הזה להנקם מאיביהם׃