Devarim 24

Studovat vnitřní smysl

       

1 כי־יקח איש אשה ובעלה והיה אם־לא תמצא־חן בעיניו כי־מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃

2 ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש־אחר׃

3 ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר־לקחה לו לאשה׃

4 לא־יוכל בעלה הראשון אשר־שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי־תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את־הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃ ס

5 כי־יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא־יעבר עליו לכל־דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את־אשתו אשר־לקח׃ ס

6 לא־יחבל רחים ורכב כי־נפש הוא חבל׃ ס

7 כי־ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר־בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך׃

8 השמר בנגע־הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר־יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות׃ ס

9 זכור את אשר־עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים׃ ס

10 כי־תשה ברעך משאת מאומה לא־תבא אל־ביתו לעבט עבטו׃

11 בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את־העבוט החוצה׃

12 ואם־איש עני הוא לא תשכב בעבטו׃

13 השב תשיב לו את־העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברךך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך׃ ס

14 לא־תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך׃

15 ביומו תתן שכרו ולא־תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את־נפשו ולא־יקרא עליך אל־יהוה והיה בך חטא׃ ס

16 לא־יומתו אבות על־בנים ובנים לא־יומתו על־אבות איש בחטאו יומתו׃ ס

17 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה׃

18 וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על־כן אנכי מצוך לעשות את־הדבר הזה׃ ס

19 כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברךך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך׃

20 כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה׃ ס

21 כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה׃

22 וזכרת כי־עבד היית בארץ מצרים על־כן אנכי מצוך לעשות את־הדבר הזה׃ ס

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 24      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-4. When the things loved do not accord with the things believed to be right in the soul, it is in a state analogous to divorce, and the things so loved by the external man and believed to be wrong must not be conjoined to the interior will.

Verse 5. When the understanding of truths is conjoined to its corresponding affection, a state of peace ensues.

Verse 6. No one is to be deprived of the truths of doctrine they live by.

Verse 7. Anything that perverts spiritual goods and truths to worldly uses is to be destroyed.

Verses 8-9. Caution against the danger of profanation.

Verses 10-13. In imparting truths the endeavour should be made to enable others to see from themselves, and not to force upon them one's own view.

Verses 14-15. Those who do good from inferior motives are not to be deprived of them.

Verse 16. Evil does not condemn till it is made a man's own by consent of the will and of the understanding.

Verses 17-18. External things are not to be despised, for the whole soul was in externals till redeemed thence by the Lord.

Verses 19-22. The soul must not return from states of good to the states of truth by which the former were gained, and which are for those still striving to reach them; a state of truth is one of bondage compared to a state of good.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 213, 1093, 2788, 2959, 3693, 3703, 4335, ...

Apocalypse Revealed 209, 794

Doctrine of the Sacred Scripture 51

True Christian Religion 226, 521


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 238, 328, 532, 695, 746, 750, 919, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Shemot 21:16, 22:20, 21, 25, 26

VaYikra 13:2, 13, 14:14, 19:9, 10, 13

BaMidbar 12:10

Devarim 4:21, 5:15, 6:25, 13:6, 14:29, 15:9, 17:7, 20:7, 16, 27:19

Shmuel A 22:16

Melachim B 14:6

Dvrei Yamim B 25:4

Eyov 22:6, 24:3, 7, 9, 10, 29:13

Yishevah 50:1

Yeremiyah 3:1, 8, 22:3, 31:29, 30

Yechezchial 18:4

מלאכי 3:5

מתיו 1:19, 5:31, 20:8

סימן 10:4

אפרים 4:26

טימוטי 1 1:10

ג'יימס 5:4

Významy biblických slov

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

ספר
(Rev. 10:9.) "And I went unto the angel, saying, give me the little book," signifies the faculty of perceiving the quality of the Word from...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

גנב
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

זכור
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

עני
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

נשא
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

אבות
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

יתום
The fatherless signify those who are in good without truth, and are desirous by truth to be led to good.

בגד
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

מצרים
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Enjoying the Fruits of Your Neighbor's Vineyard
Worship Talk | Ages over 18

 Separation and Divorce
Marriage is a civil and spiritual covenant. Spiritual laws about divorce and remarriage are not always in agreement with what civil law permits.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: