Shmuel B 1

Studovat vnitřní smysl

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)     

← Shmuel A 31   Shmuel B 2 →

1 ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את־העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים׃

2 ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן־המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על־ראשו ויהי בבאו אל־דוד ויפל ארצה וישתחו׃

3 ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי׃

4 ויאמר אליו דוד מה־היה הדבר הגד־נא לי ויאמר אשר־נס העם מן־המלחמה וגם־הרבה נפל מן־העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו׃

5 ויאמר דוד אל־הנער המגיד לו איך ידעת כי־מת שאול ויהונתן בנו׃

6 ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על־חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו׃

7 ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני׃

8 ויאמר לי מי־אתה [כ= ויאמר] [ק= ואמר] אליו עמלקי אנכי׃

9 ויאמר אלי עמד־נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי־כל־עוד נפשי בי׃

10 ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על־ראשו ואצעדה אשר על־זרעו ואביאם אל־אדני הנה׃

11 ויחזק דוד [כ= בבגדו] [ק= בבגדיו] ויקרעם וגם כל־האנשים אשר אתו׃

12 ויספדו ויבכו ויצמו עד־הערב על־שאול ועל־יהונתן בנו ועל־עם יהוה ועל־בית ישראל כי נפלו בחרב׃ ס

13 ויאמר דוד אל־הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן־איש גר עמלקי אנכי׃

14 ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את־משיח יהוה׃

15 ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע־בו ויכהו וימת׃

16 ויאמר אליו דוד [כ= דמיך] [ק= דמך] על־ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את־משיח יהוה׃ ס

17 ויקןן דוד את־הקינה הזאת על־שאול ועל־יהונתן בנו׃

18 ויאמר ללמד בני־יהודה קשת הנה כתובה על־ספר הישר׃

19 הצבי ישראל על־במותיך חלל איך נפלו גבורים׃

20 אל־תגידו בגת אל־תבשרו בחוצת אשקלון פן־תשמחנה בנות פלשתים פן־תעלזנה בנות הערלים׃

21 הרי בגלבע אל־טל ואל־מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן׃

22 מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם׃

23 שאול ויהונתן הנאהבים והנעיםם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו׃

24 בנות ישראל אל־שאול בכינה המלבשכם שני עם־עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן׃

25 איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על־במותיך חלל׃

26 צר־לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים׃

27 איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה׃ ף

← Shmuel A 31   Shmuel B 2 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 66, 1197, 1408, 2576, 2686, 3024, 3105, ...

Apocalypse Revealed 11, 53, 166, 281, 299, 300, 501, ...

Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 103

Doctrine of Faith 51

True Christian Religion 265, 279


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 195, 278, 281, 357, 358, 375, 652, ...

De Verbo (The Word) 15

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

Yehoshua 7:6, 10:13

Shoftim 9:54

רות 2:3

Shmuel A 6:17, 14:47, 48, 18:1, 20:41, 24:7, 11, 25:39, 26:9, 30:13, 17, 26, 31:1, 3, 4, 6, 8, 9, 13

Shmuel B 3:29, 31, 33, 35, 4:10, 13:19, 14:4, 15:32, 24:20

Melachim B 5:7

Dvrei Yamim B 35:25

Tehilim 14, 105:15

Mishlei 18:24, 30:30

Yishevah 21:5

Yeremiyah 50:9

Michah 1:10

לוק 19:22

Významy biblických slov

דוד
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

ימים
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

בא
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

נפל
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

מת
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

עמד
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

בן
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

משיח
'Messiah' signifies divine truth.

ענה
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

יהודה
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

קשת
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

ספר
(Rev. 10:9.) "And I went unto the angel, saying, give me the little book," signifies the faculty of perceiving the quality of the Word from...

בנות
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

פלשתים
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

טל
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

מגן
'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence...

זהב
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

בתוך
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

נשים
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

מלחמה
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...


Přeložit: