Shmuel A 1

Studovat vnitřní smysl
← רות 4   Shmuel A 2 →     

1 ויהי איש אחד מן־הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן־ירחם בן־אליהוא בן־תחו בן־צוף אפרתי׃

2 ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃

3 ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני־עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה׃

4 ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל־בניה ובנותיה מנות׃

5 ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את־חנה אהב ויהוה סגר רחמה׃

6 וכעסתה צרתה גם־כעס בעבור הרעמה כי־סגר יהוה בעד רחמה׃

7 וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל׃

8 ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים׃

9 ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על־הכסא על־מזוזת היכל יהוה׃

10 והיא מרת נפש ותתפלל על־יהוה ובכה תבכה׃

11 ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם־ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא־תשכח את־אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ליהוה כל־ימי חייו ומורה לא־יעלה על־ראשו׃

12 והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שמר את־פיה׃

13 וחנה היא מדברת על־לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה׃

14 ויאמר אליה עלי עד־מתי תשתכרין הסירי את־יינך מעליך׃

15 ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת־רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את־נפשי לפני יהוה׃

16 אל־תתן את־אמתך לפני בת־בליעל כי־מרב שיחי וכעסי דברתי עד־הנה׃

17 ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את־שלתך אשר שאלת מעמו׃

18 ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותאכל ופניה לא־היו־לה עוד׃

19 וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל־ביתם הרמתה וידע אלקנה את־חנה אשתו ויזכרה יהוה׃

20 ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את־שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו׃

21 ויעל האיש אלקנה וכל־ביתו לזבח ליהוה את־זבח הימים ואת־נדרו׃

22 וחנה לא עלתה כי־אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את־פני יהוה וישב שם עד־עולם׃

23 ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד־גמלך אתו אך יקם יהוה את־דברו ותשב האשה ותינק את־בנה עד־גמלה* אתו׃

24 ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית־יהוה שלו והנער נער׃

25 וישחטו את־הפר ויביאו את־הנער אל־עלי׃

26 ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל־יהוה׃

27 אל־הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את־שאלתי אשר שאלתי מעמו׃

28 וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל־הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה׃ ף

← רות 4   Shmuel A 2 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1st Book of Samuel, Chapter 1      

Napsal(a) Rev. Garry Walsh

The 1st Book of Samuel opens with a story about a man named Elkanah and his two wives. One wife, Peninnah, had borne children. The other, Hannah, whom he loved especially well, was childless. Whenever it was the family’s time to bring an offering to the Lord at the tabernacle in Shiloh, Elkanah gave Hannah a double portion for her to offer, to show his love for her and his desire that she might be blessed.

On one of these visits to Shiloh, Hannah, in a state of deep religious conviction and emotional distress, pleaded in a prayer to the Lord that she might have a child. Eli, the high priest, seeing her mouth move but no words coming out, thought that she must have been drunk. She declared that she had not had any strong drink, but that she was expressing the grief in her heart. Eli understood, then, and sent her on her way with his blessing.

Soon, a child was conceived. Hannah gave birth to a son who she named Samuel. The name “Samuel” literally means “God heard.” It was her decision to keep him home with her until he was weaned. Once weaned, she took the child back to Eli so that he might spend his life there in service to the Lord.

This story speaks to a state of life where a person is deeply upset because they feel as if they are lacking something that is essential for eternal happiness. The name “Hannah” literally means favor or grace. She paints a picture of someone who is pleading for God’s grace to deliver them the true happiness they desire.

Hannah’s grief-filled prayer took place at the tabernacle in Shiloh. Shiloh literal means tranquility or peace. In particular, Shiloh represents the type of peace that only the Lord Himself can give. (see Arcana Coelestia 6373).

The thing that is often missing in someone’s life, and that is being referred to here, is the truth. The more truth we have and the more we understand the Lord, ourselves, and the path that our life should take, the more of that true happiness we can find (see Apocalypse Explained 375).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 66, 1408, 7836, 9391, 9849

Apocalypse Revealed 242


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 279, 750

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Bereshit 11:30, 21:8, 24:45, 28:20, 29:32, 30:1, 22, 32:6, 43:34

VaYikra 27:2

BaMidbar 6:8, 30:7, 8, 12

Devarim 12:6, 13:14

Yehoshua 18:1, 25

Shoftim 4:5, 7:15, 12:5, 13:5

רות 2:2, 13, 4:15

Shmuel A 1:1, 19, 2:1, 11, 19, 20, 7:17, 8:4, 9:4, 14:36, 40, 15:34, 16:13, 17:12, 55, 19:18, 20:3, 42, 25:1, 26, 35, 29:7

Shmuel B 7:25, 11:11, 15:9

Melachim B 2:2, 4, 6

Dvrei Yamim A 4:10, 6:12

Eyov 7:11

Tehilim 20:5, 34:6, 62:9, 102:5, 120:1

Mishlei 14:10, 31:2

מתיו 7:7

סימן 5:34

לוק 1:7

הרומאים 12:12

הפיליפינים 4:6

עברים 11:32

ג'יימס 5:13

Významy biblických slov

איש
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

אחד
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

אפרים
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

בן
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

נשים
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

שם
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

חנה
The prophecy of Hannah, as mentioned in 1 Samuel 2, concerns the deprivation of truth among those of the church who are in no affection...

צבאות
Armies of the heavens and the sands of the sea ('Jeremiah 33:15-22') signify the knowledges of truth and good in the spiritual and natural ma{ign21}

כהנים
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

היום
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

כעס
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

יהוה
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

טוב
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

בנים
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

שתה
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

ישב
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

נדר
In Genesis 28:20, 'he vowed a vow' denotes, in the internal sense, willing that the Lord will provide. In the highest sense, where the Lord...

ראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

תראה
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

זרע
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

לפני
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

שמר
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

אשה
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

רוח
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

בת
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

ישראל
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

שמואל
'Samuel' signifies the Word.

אישה
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

יין
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

בית
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

חי
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Family Worship: The Birth of Samuel
Ideas for reading and discussing the story of Samuel’s birth.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 For This Child I Prayed
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Hannah Prays for a Son
Make an accordion book showing key parts of the story of Samuel’s birth. Be sure to show Hannah with baby Samuel in one of the pictures!
Project | Ages 6 - 10

 Procreation Spiritual and Natural
Worship Talk | Ages over 18

 Quotes: The Love of Children
Teaching Support | Ages over 15

 Samuel
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Samuel Is Born Review Questions
Choose words from a word blank to complete sentences about Samuel.
Activity | Ages 3 - 13

 The Birth of Samuel
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of Samuel
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Birth of Samuel
A family talk about the meaning of the name "Samuel" and the importance of prayer.
Worship Talk | Ages 7 - 17

 The Birth of Samuel
Illustrate the story of baby Samuel by sliding him from the Lord to his mother, Hannah, and then back to the Lord.
Project | Ages 3 - 6

 The Birth of Samuel
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Birth of Samuel (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Birth of Samuel (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Birth of Samuel (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Story of the Birth of Samuel Retold
A retelling of the birth of Samuel for children.
Story | Ages 3 - 12


Přeložit: