Zephaniah 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Ουαι η παραδεδειγματισμενη και μεμολυσμενη· η πολις η καταθλιβουσα

2 Δεν υπηκουσεν εις την φωνην· δεν εδεχθη διορθωσιν· δεν ηλπισεν επι τον Κυριον· δεν επλησιασεν εις τον Θεον αυτης.

3 Οι αρχοντες αυτης ειναι εν αυτη λεοντες ωρυομενοι· οι κριται αυτης λυκοι της εσπερας· δεν αφινουσιν ουδεν δια το πρωι.

4 Οι προφηται αυτης ειναι προπετεις, ανθρωποι δολιοι· οι ιερεις αυτης εβεβηλωσαν το αγιαστηριον, ηθετησαν τον νομον.

5 Ο Κυριος ειναι δικαιος εν μεσω αυτης· δεν θελει καμει αδικιαν· κατα πασαν πρωιαν φερει την κρισιν αυτου εις φως, δεν απολειπει· αλλ' ο διεφθαρμενος δεν γνωριζει αισχυνην.

6 Εξωλοθρευσα εθνη· οι πυργοι αυτων ειναι ηρημωμενοι· ηρημωσα τας οδους αυτων, ωστε να μη υπαρχη διαβαινων· αι πολεις αυτων ηφανισθησαν, ωστε δεν υπαρχει ουδεις κατοικων.

7 Ειπα, Βεβαιως ηθελες με φοβηθη, ηθελες δεχθη παιδειαν, και η κατοικια αυτης δεν ηθελεν εξολοθρευθη, οσον και αν ετιμωρουν αυτην· πλην αυτοι εσπευσαν να διαφθειρωσι πασας τας πραξεις αυτων.

8 Δια τουτο προσμενετε με, λεγει Κυριος, μεχρι της ημερας καθ' ην εγειρομαι προς λεηλασιαν· διοτι η αποφασις μου ειναι να συναξω τα εθνη, να συναθροισω τα βασιλεια, να εκχεω επ' αυτα την αγανακτησιν μου, ολην την εξαψιν της οργης μου· επειδη πασα η γη θελει καταναλωθη υπο του πυρος του ζηλου μου.

9 Διοτι τοτε θελω αποκαταστησει εις τους λαους γλωσσαν καθαραν, δια να επικαλωνται παντες το ονομα του Κυριου, να δουλευωσιν αυτον υπο ενα ζυγον.

10 Απο του περαν των ποταμων της Αιθιοπιας οι ικεται μου, η θυγατηρ των διεσπαρμενων μου, θελουσι φερει την προσφοραν μου.

11 Εν τη ημερα εκεινη δεν θελεις αισχυνεσθαι δια πασας τας πραξεις σου, δι' ων ηνομησας εναντιον μου· διοτι τοτε θελω αφαιρεσει εκ μεσου σου τους καυχωμενους εις την μεγαλοπρεπειαν σου, και δεν θελεις πλεον μεγαλαυχει κατα του ορους του αγιου μου.

12 Και θελω αφησει εν μεσω σου λαον τεθλιμμενον και πτωχον, και ουτοι θελουσιν ελπιζει επι το ονομα του Κυριου.

13 Το υπολοιπον του Ισραηλ δεν θελει πραξει ανομιαν ουδε λαλησει ψευδη, ουδε θελει ευρεθη εν τω στοματι αυτων γλωσσα δολια· διοτι αυτοι θελουσι βοσκει και πλαγιαζει, και δεν θελει υπαρχει ο εκφοβων.

14 Ψαλλε, θυγατερ Σιων· αλαλαξατε, Ισραηλ· τερπου και ευφραινου εξ ολης καρδιας, θυγατερ Ιερουσαλημ.

15 Αφηρεσεν ο Κυριος τας κρισεις σου, απεστρεψε τον εχθρον σου· βασιλευς του Ισραηλ ειναι ο Κυριος εν μεσω σου· δεν θελεις πλεον ιδει κακον.

16 Εν τη ημερα εκεινη θελει λεχθη προς την Ιερουσαλημ, Μη φοβου· Σιων, ας μη εκλυωνται αι χειρες σου.

17 Κυριος ο Θεος σου, ο εν μεσω σου, ο δυνατος, θελει σε σωσει, θελει ευφρανθη επι σε εν χαρα, θελει αναπαυεσθαι εις την αγαπην αυτου, θελει ευφραινεσθαι εις σε εν ασμασι.

18 Θελω συναξει τους λελυπημενους δια τας επισημους εορτας, τους οντας απο σου, εις τους οποιους ητο βαρος ο ονειδισμος.

19 Ιδου, εν τω καιρω εκεινω θελω αφανισει παντας τους καταθλιβοντας σε· και θελω σωσει την χωλαινουσαν και συναξει την εξωσμενην· και θελω καταστησει αυτους επαινον και δοξαν εν παντι τοπω της αισχυνης αυτων.

20 Εν τω καιρω εκεινω θελω σας φερει και εν τω καιρω εκεινω θελω σας συναξει· διοτι θελω σας καμει ονομαστους και επαινετους μεταξυ παντων των λαων της γης, οταν εγω αποστρεψω την αιχμαλωσιαν σας εμπροσθεν των οφθαλμων σας, λεγει Κυριος.Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 230


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 349, 1085, 1164, 1286, 2336, 2362, ...

Apocalypse Revealed 151, 194, 216, 342, 383, 494, 501, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 64

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 764, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 179, 223, 405, 417, 482, 502, 624, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

Spiritual Experiences 4673

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Δευτερονόμιο 23:15, 26:19, 30:9

Ιησούς του ναυή 23:4

Δικαστές 1:7

2 Χρονικά 20:30

Ezra 9:8

Δουλειά 34:10

Ψαλμοί 78:22, 65, 79:4, 86:9, 145:17, 149:2

Παροιμίες 19:20, 28:15

Ησάιας 6:7, 13, 9:12, 14:26, 32, 18:1, 7, 19:18, 29:19, 33:1, 34:2, 35:3, 4, 40:2, 41:12, 45:17, 50:10, 52:9, 59:6, 60:21, 61:7, 62:5, 63:6, 65:18, 19, 66:19, 20

Ιερεμία 3:3, 5:3, 31, 6:6, 7, 8, 8:6, 19, 17:7, 23, 22:21, 23:3, 4, 10, 11, 29:14, 30:19, 33:9, 50:20

Θλίψεις 2:6

Ιεζεκιήλ 6:8, 22:6, 27, 34:28, 36:15, 37:21, 26, 28

Hosea 6:5

Joel 2:23

Μιχά 12, 3:11, 4:4, 6, 7, 5:6, 7:10

Habakkuk 1:8

Zephaniah 6, 18, 2:7

Ζαχαρίας 9, 8:12, 13

Ματθαίος 25:32

Λουκά 1:71, 74, 2:32

Γιάννης 1:49

Ρωμαίοι 10:12

Αποκάλυψη 14:5, 16:1

Významy biblických slov

φως
In the Word, “light” in the highest sense represents Divine Truth: knowledge, ideas, understanding that come to us from the Lord. In lesser degrees...

Γη
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Θεος
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Trust in the Name of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: