Λευιτικόν 10:20

Study

              

20 Και ηκουσεν ο Μωυσης και ηρεσεν εις αυτον.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 20. And this perception from Divine Good by Divine Truth is therefore exactly according to the real state of the case in profane worship.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: