Λευιτικόν 10:1

Study

              

1 Και λαβοντες οι υιοι του Ααρων, Ναδαβ και Αβιουδ, εκαστος το θυμιατηριον αυτου, εβαλον πυρ εις αυτο, και επ' αυτο εβαλον θυμιαμα και προσεφεραν ενωπιον του Κυριου πυρ ξενον, το οποιον δεν προσεταξεν εις αυτους.


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 1. Those who are in the doctrine of good and the doctrine of truth from the Word without the life thereof, although all doctrine which is true is from celestial good, contaminate their worship of the Lord with the lusts of evil and the persuasions of falsity, and thus they worship from self-love, which is contrary to Divine influx.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: