Ιησούς του ναυή 23:8

Studie

              |

8 αλλ' εις Κυριον τον Θεον σας να ησθε προσκεκολλημενοι, καθως εκαμετε εως της ημερας ταυτης.