Δουλειά 30:8

Studie

     

8 αφρονες και δυσφημοι, εκδεδιωγμενοι εκ της γης.