Δευτερονόμιο 34:3

Studie

              |

3 και την μεσημβριαν και την πεδιαδα της κοιλαδος της Ιεριχω, πολεως φοινικων, εως Σηγωρ.