2 Χρονικά 11:6

Studie

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε