1 Samuel 6

Studovat vnitřní smysl

← 1 Samuel 5   1 Samuel 7 →         

1 Και ητο η κιβωτος του Κυριου εν τη γη των Φιλισταιων επτα μηνας.

2 Και εκραξαν οι Φιλισταιοι τους ιερεις και τους μαντεις, λεγοντες, Τι να καμωμεν εις την κιβωτον του Κυριου; φανερωσατε εις ημας τινι τροπω θελομεν αποστειλει αυτην εις τον τοπον αυτης.

3 Οι δε ειπον, Εαν εξαποστειλητε την κιβωτον του Θεου του Ισραηλ, μη αποστειλητε αυτην κενην· αλλα κατα παντα τροπον αποδοτε εις αυτον προσφοραν περι ανομιας· τοτε θελετε ιαθη και θελετε γνωρισει δια τι η χειρ αυτου δεν απεσυρθη απο σας.

4 Και ειπον, Ποια ειναι η περι ανομιας προσφορα, την οποιαν θελομεν αποδωσει εις αυτον; Οι δε απεκριθησαν, Κατα τον αριθμον των σατραπων των Φιλισταιων, πεντε αιμορροιδες χρυσαι και πεντε χρυσοι ποντικοι· διοτι η αυτη πληγη ητο επι παντας υμας και επι τους σατραπας υμων·

5 δια τουτο θελετε καμει ομοιωματα των αιμορροιδων σας και ομοιωματα των ποντικων σας των φθειροντων την γην· και θελετε δωσει δοξαν εις τον Θεον του Ισραηλ· ισως ελαφρυνη την χειρα αυτου αφ' υμων και απο των θεων υμων και απο της γης υμων·

6 δια τι λοιπον σκληρυνετε τας καρδιας σας, καθως οι Αιγυπτιοι και ο Φαραω εσκληρυναν τας καρδιας αυτων; οτε εκαμε τεραστια εν τω μεσω αυτων, δεν αφηκαν αυτους να υπαγωσι, και αυτοι ανεχωρησαν;

7 τωρα λοιπον λαβετε και ετοιμασατε μιαν αμαξαν νεαν και δυο βους θηλαζουσας, εις τας οποιας δεν επεβληθη ζυγος, και ζευξατε τας βους εις την αμαξαν, τους δε μοσχους αυτων επαναφερετε απ' οπισθεν αυτων εις τον οικον·

8 και λαβετε την κιβωτον του Κυριου και θεσατε αυτην επι της αμαξης· και τα σκευη τα χρυσα, τα οποια αποδιδετε εις αυτον προσφοραν περι ανομιας, θεσατε εν κιβωτιω εις τα πλαγια αυτης· και εξαποστειλατε αυτην να υπαγη·

9 και βλεπετε, εαν αναβαινη δια της οδου των οριων αυτης εις Βαιθ-σεμες, αυτος εκαμεν εις ημας το μεγα τουτο κακον· εαν δε μη, τοτε θελομεν γνωρισει οτι δεν επαταξεν ημας η χειρ αυτου, αλλ' οτι τουτο εσταθη τυχαιον εις ημας.

10 Και εκαμον ουτως οι ανδρες, και λαβοντες δυο βους θηλαζουσας, εζευξαν αυτας εις την αμαξαν, τους δε μοσχους αυτων απεκλεισαν εν τω οικω.

11 Και εθεσαν την κιβωτον του Κυριου επι της αμαξης και το κιβωτιον μετα των χρυσων ποντικων και των ομοιωματων των αιμορροιδων αυτων.

12 Και διευθυνθησαν αι βους εις την οδον την εις Βαιθ-σεμες· την αυτην οδον εξηκολουθουν, μυκωμεναι ενω υπηγαινον, και δεν μετεστρεφοντο δεξια η αριστερα· οι δε σατραπαι των Φιλισταιων επορευοντο κατοπιν αυτων εως των οριων της Βαιθ-σεμες.

13 Και οι Βαιθ-σεμιται εθεριζον τον σιτον αυτων εν τη κοιλαδι και υψωσαντες τους οφθαλμους αυτων, ειδον την κιβωτον και ιδοντες υπερεχαρησαν.

14 Και εισηλθεν η αμαξα εις τον αγρον Ιησου του Βαιθ-σεμιτου και εσταθη εκει, οπου ητο λιθος μεγας· και εσχισαν τα ξυλα της αμαξης, και προσεφεραν τας βους ολοκαυτωμα εις τον Κυριον.

15 Και οι Λευιται κατεβιβασαν την κιβωτον του Κυριου και το κιβωτιον το μετ' αυτης, το περιεχον τα χρυσα σκευη, και εθεσαν επι του λιθου του μεγαλου· και οι ανδρες της Βαιθ-σεμες προσεφεραν ολοκαυτωματα και εθυσαν θυσιας εις τον Κυριον την αυτην ημεραν.

16 Και αφου οι πεντε σατραπαι των Φιλισταιων ειδον, επεστρεψαν εις Ακκαρων την αυτην ημεραν.

17 Αυται δε ησαν αι αιμορροιδες αι χρυσαι, τας οποιας οι Φιλισταιοι απεδωκαν προσφοραν περι ανομιας εις τον Κυριον· της Αζωτου μια, της Γαζης μια, της Ασκαλωνος μια, της Γαθ μια, της Ακκαρων μια·

18 και οι ποντικοι οι χρυσοι κατα τον αριθμον πασων των πολεων των Φιλισταιων, των πεντε σατραπων, απο πολεων περιτετειχισμενων και κωμων απεριτειχιστων, εως μαλιστα του λιθου του μεγαλου, Αβελ, επι του οποιου κατεθεσαν την κιβωτον του Κυριου· οστις σωζεται εως της ημερας ταυτης εν τω αγρω Ιησου του Βαιθ-σεμιτου.

19 Και επαταξεν ο Κυριος τους ανδρας της Βαιθ-σεμες, διοτι ενεβλεψαν εις την κιβωτον του Κυριου· και επαταξεν εκ του λαου ανδρας πεντηκοντα χιλιαδας και εβδομηκοντα· και επενθησεν ο λαος, διοτι επαταξεν αυτον ο Κυριος εν πληγη μεγαλη.

20 Και ειπαν οι ανδρες της Βαιθ-σεμες, Τις δυναται να σταθη ενωπιον του Κυριου, του αγιου τουτου Θεου; και προς τινα θελει αναβη αφ' ημων;

21 Και απεστειλαν μηνυτας προς τους κατοικους της Κιριαθ ιαρειμ, λεγοντες, Οι Φιλισταιοι εφεραν οπισω την κιβωτον του Κυριου· καταβητε, αναβιβασατε αυτην προς εαυτους.

← 1 Samuel 5   1 Samuel 7 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of 1_Samuel 6      

The Philistines were desperate to get rid of the stolen Ark of the Covenant. They had suffered plagues, and the statue of their god, Dagon, had fallen. Seven months after they had taken the Ark, the priests and diviners of the Philistines advised that it should be returned to the Lord “Jehovah” in Israel’s territory, accompanied by a suitable “trespass offering”. This would be an admission of guilt.

It was decided that the offering should be five gold tumors, or hemorrhoids, and five gold mice - representing the two afflictions that had plagued their people, and the five cities of the Philistines. They built a special cart to carry the Ark and the trespass offering, and two young milk cows pulled it. The cows were set free to find their own route, and headed straight for Israelite territory. The Israelite people in the border town of Beth Shemesh saw the cart coming, and rejoiced. They used a large stone as an altar, split up the wood of the cart and offered the two cows as a sacrifice. The golden objects were then distributed through the land.

In Divine Providence 326, we get an explanation of the meaning of the symbols in this chapter:

The hemorrhoids that plagued the Philistines in 1 Samuel 5 represent earthly loves separated from spiritual ones. The golden hemorrhoids represent earthly loves that have been purified, and made good.

The mice represent distortions of the truth which destroy the church. The golden mice represent the repair of the destruction via good loves and actions.

The cart that carried the ark and the trespass offerings symbolizes a new teaching, and the cows that led it symbolize “good earthly feelings.” The cows lowed as they led the cart. Swedenborg writes of this story that we must turn the obsessions that our earthly self holds with evil into good desires, and that the lowing of the cows as they drew the cart away represents how difficult this is. The sacrifice of the cows when they reached their destination indicates that the Lord was appeased. (See Divine Providence 326)

These symbols reveal something about our relationship with God, and the importance of uniting faith and charity, good and truth, within ourselves. The Philistines represent a spiritual state with faith separate from charity, and this chapter tells us that in order to reunite our faith with charity we must turn our loves of evil into the desire to do good with our knowledge.

The end of the chapter tells that the people of Beth Shemesh, who received the Ark of the Covenant, made a fatal mistake: some of them looked into the Ark. As a consequence, 50,070 of their people died. They sent a message to the people of Kirjath Jearim, asking them to come down and take the Ark from them.

The primary message here is the power of the Lord’s Ten Commandments. In the book True Christian Religion, we are taught that there was tremendous holiness and power in the law written on the stone tablets, because it was a “summary of the whole of religion.” The two engraved tablets represent the link between us and God. One of them contains a synopsis of all things related to God, and the other, a synopsis of all things related to us (see True Christian Religion 285 286). If we are to ever trespass the commandments or treat them as less than holy, harm will surely come. Therefore, we must work with the Lord in order to acquire an appropriate reverence for His commandments. This needs to go together with an active and sincere effort to obey them to the best of our frail and limited human ability.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 700

Apocalypse Revealed 529

Divine Providence 326


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 5945

Doctrine of Life 59

Doctrine of Faith 52

True Christian Religion 284, 595, 691


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 827

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Γένεση 41:8

Εξοδος πλήθους 7:13, 14, 8:15, 12:31, 19:21, 33:4

Λευιτικόν 5:16

Αριθμοί 1:51

Ιησούς του ναυή 7:19, 13:3, 15:9, 10

Δικαστές 6:26, 14:19, 18:12

1 Samuel 5:7, 8, 6:4, 17

2 Samuel 1:20, 6:2, 3, 7, 9

1 βασιλιάδες 4:9

Ησάιας 2:6

Ιερεμία 26:20

Ντάνιελ 2:2

Amos 1:8

Γρουσούζης 3:9

Μαλαχί 2

Ματθαίος 27:22

Εβραίους 3:7, 8

Αποκάλυψη 6:17

Významy biblických slov

Ισραηλ
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Ark of the Tabernacle
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Capture and Return of the Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Capture and Return of the Ark (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Capture and Return of the Ark (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Capture and Return of the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: